Bloeddrukmedicatie sneller ingesteld met nieuwe huisartsenapp

In samenwerking met het UMC Utrecht heeft het bedrijf Medicine Men uit Abcoude een app ontwikkeld waarmee huisartsen de medicatie voor hun patiënten met hoge bloeddruk sneller kunnen titreren. De patiënt meet met EmmaHBPM thuis volgens een gestandaardiseerd protocol. Dit is volgens de Europese hypertensierichtlijn betrouwbaarder dan de meting in de spreekkamer. Het instellen verloopt daardoor sneller. Bovendien hoeft de patiënt niet meer naar de praktijk te komen en kan de huisarts het in het vervolg met een eConsult af. De meeste zorgverzekeraars vergoeden EmmaHBPM.

Medicine Men deed in de zomer van 2018 onderzoek onder Nederlandse kaderhuisartsen CVRM. Daaruit kwam onder andere naar voren dat veel huisartsen worstelen met het snel en correct instellen van bloeddrukmedicatie van hun patiënten met hypertensie. Soms lukt dit vlot, maar ook komt het voor dat het instellen meerdere maanden duurt, waarbij een patiënt soms wel 4-8 maal terug op de praktijk moet komen voor een bloeddrukmeting.

Sneller resultaat

Medicine Men ontwikkelde EmmaHBPM Medicatietitratie in samenwerking met  de afdeling vasculaire geneeskunde van het UMC Utrecht en Huisartsen Utrecht Stad. Het maakt het instellen van de medicatie voor patiënt en huisarts een stuk eenvoudiger. De huisarts registreert de patiënt op de EmmaHBPM webpagina en geef een bloeddrukpakketje mee aan de patiënt. Die installeert thuis de app en start onder begeleiding van de app met meten. Zodra er voldoende valide metingen gedaan zijn ontvangt de huisarts een melding en kan zij starten met titratie. Zij ziet alle metingen op haar web-dashboard. Na iedere ingestelde periode kan de huisarts op afstand met de patiënt overleggen en, indien nodig, de medicatie aanpassen. Het instellen verloopt hierdoor veel sneller. Bovendien hoeft de patiënt geen afspraak meer te maken om naar de praktijk te komen.

Alternatief voor 24-uurs bloeddrukmeting

De door Medicine Men ontwikkelde geprotocolleerde thuismeting is uniek en wordt door zowel de Europese ESH richtlijn als de NHG CVRM richtlijn geaccepteerd als alternatief voor de huidige gouden standaard, de 24-uurs bloeddrukmeting. Groot voordeel van thuismeten is de hogere therapietrouw van patiënten, omdat zij meer inzicht krijgen in de werking van hun medicatie. EmmaHBPM is CE medical device class I gecertificeerd.

Modules voor verschillende toepassingen

EmmaHBPM kent drie modules: Diagnostiek voor een diagnostische meting om te controleren of een patiënt mogelijk hypertensie heeft; Medicatietitratie voor een medicatie-instelperiode en Monitoring  voor permanente bloeddrukbewaking thuis. Voor internisten in ziekenhuizen en zbc’s bestaat er nog de extended care  optie, waarmee artsen zelf de meetfrequentie over langere tijd kunnen instellen. EmmaHBPM wordt ook ingezet voor onderzoekstoepassingen. Researchers kunnen zelf de parameters instellen en desgewenst vragen en gevalideerde vragenlijsten opgeven die patiënten op de app kunnen beantwoorden. Bovendien kunnen zij via het Emma platform andere parameters, zoals gewicht, stappen, SPO2, hartslag, temperatuur of slaap meten.


Over Medicine Men

Medicine Men uit Abcoude is ontwikkelaar van het Emma Connected Care platform voor mensen met chronische ziektes, EmmaHBPM voor bloeddrukmeting, EmmaCOPD voor exacerbatieherkenning en Emma Medicatie voor medicatietrouw. Het bedrijf heeft meerdere prijzen gewonnen voor haar innovatieve oplossingen. Medicine Men werkt samen met o.a. UMC Utrecht, Amsterdam UMC, Leiden UMC, Bravis ziekenhuis en tientallen huisartsenpraktijken.

Over UMC Utrecht

Het UMC Utrecht is gespecialiseerd in de behandeling van hypertensie en heeft een speciale polikliniek voor gecompliceerde hypertensie waar patiënten met moeilijk behandelbare hoge bloeddruk terecht kunnen voor diagnose en behandeling.

Over Huisartsen Utrecht Stad

Huisartsen Utrecht Stad (HUS) is een samenwerkingsverband van alle Utrechtse huisartsen, dat zich onder meer bezig houdt met het ontwikkelen van zorgprogramma’s en zorgpaden om zuinige en zinnige zorg te kunnen leveren aan de inwoners van Utrecht stad.

ISO 27001NEN 7510CE