Een succesvolle tussenevaluatie van het EmmaCOPD project

Om het aantal longaanvallen met 25% te verminderen, is eind 2017 het project EmmaCOPD opgezet in het Bravis Ziekenhuis in Roosendaal en Bergen op Zoom. Oscar van Dijk van Medicine Men ging een jaar later in gesprek met patiënten en mantelzorgers om EmmaCOPD verder te optimaliseren.

Patiënten met ernstige COPD worden vaak meerdere malen per jaar in het ziekenhuis opgenomen. Om het aantal longaanvallen met 25% te verminderen, is het project EmmaCOPD opgezet. De patiënt ziet op een smartwatch of hij gedurende de dag genoeg beweegt. Lukt het niet om voldoende te bewegen, dan waarschuwt Emma de mantelzorger en waar nodig de afdeling longverpleegkunde van het ziekenhuis. Zo kan proactief worden ingegrepen, nog voordat er een longaanval plaatsvindt.

Op 22 januari ging Oscar van Dijk van Medicine Men in gesprek met vier patiënten en twee mantelzorgers uit het EmmaCOPD project. De patiënten zijn zeer tevreden over EmmaCOPD en willen niet meer zonder. Het geeft hen meer inzicht in hun gedrag en een gevoel van veiligheid, dat er met hen meegekeken wordt. De patiënten geven aan dat ze het fijn zouden vinden als sommige zorgprofessionals, zoals huisarts en fysiotherapeut, ook meer met de gegevens doen. Uit onderzoek in juli 2017 blijkt ook dat 94% van de patiënten tevreden is en 52% geeft een cijfer van 8 of hoger.

Binnenkort start er een wetenschappelijk onderzoek waar 40 nieuwe COPD-patiënten bij het Bravis ziekenhuis voor geworven worden.  

ISO 27001NEN 7510CE