Bezoek de site als:ConsumentZorgprofessional |

Gebruiks­voorwaarden

Emma wordt u aangeboden door Medicine Men. Emma is een platform dat u helpt bij het managen van uw ziekte en het op een juiste manier innemen van medicijnen. Door gebruik te maken van het platform, waaronder inbegrepen toepassingen voor smartphone, smartwatch, webbrowsers en andere apparatuur, accepteert u deze gebruiksvoorwaarden. Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden worden gepubliceerd op https://www.medicinemen.eu/gebruiksvoorwaarden/

Emma is uw eigen persoonlijke gezondheidsomgeving

Mogelijk is Emma u aangeboden door uw zorgverlener. Het staat primair u ten dienste. Het is uw eigen Persoonlijke Gezondheidsomgeving. U kunt anderen toestemming geven om uw gegevens in te zien en/of gewaarschuwd te worden bij calamiteiten. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om hier verstandig mee om te gaan. U kunt ten allen tijde machtigingen van anderen op uw account intrekken.

Blijf zelf alert

Emma is slechts een hulpmiddel bij het juiste medicijngebruik en het managen van uw ziekte. Medicine Men kan niet garanderen dat Emma altijd correct functioneert. Blijf daarom altijd alert op het tijdig innemen van de juiste hoeveelheid medicijnen, de interpretatie van metingen en controleer de werking van de Emma. Raadpleeg bij twijfel altijd uw arts.

Kosten internetverbinding

Voor de internetverbinding kan de provider kosten in rekening brengen, dit is afhankelijk van uw databundel. Let hier vooral op wanneer u in het buitenland bent.

Disclaimer

Medicine Men aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die wordt geleden als gevolg van het gebruik van Emma.
Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventueel uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen bij uitsluiting van ieder ander worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
Download en installeer altijd de laatste versie voor een optimale werking van de applicatie.

Privacy en beveiliging

Deze zijn beschreven in ons privacy statement. Dit is te vinden op de webpagina over privacybeleid.

Bruikleenovereenkomst

Onze bruikleenovereenkomst voor onze bloeddrukmeters is te vinden op deze link.

Contact

Hebt u vragen over Emma, wilt u een suggestie doen voor een functionaliteit of een bug melden? Mail dit dan naar support@medicinemen.eu.
Medicine Men B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63124939.

MedMijISO 27001NEN 7510CE
© 2013-2021, Medicine Men |
Gebruiksvoorwaarden |
Privacy Policy
website: sbddesign.nl