Bezoek de site als:ConsumentZorgprofessional |

Gebruiks­voorwaarden

Viduet wordt u aangeboden door Medicine Men BV. Viduet is een platform dat u ondersteunt bij het zelfmanagement van uw gezondheid, eventueel ondersteund door anderen. Door gebruik te maken van het platform, waaronder inbegrepen toepassingen voor smartphone, smartwatch, webbrowsers en andere apparatuur, accepteert u deze gebruiksvoorwaarden. Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden worden gepubliceerd op https://medicinemen.nl/gebruiksvoorwaarden/

Viduet is uw eigen persoonlijke gezondheidsomgeving

Mogelijk is Viduet u aangeboden door uw zorgverlener. Het staat primair u ten dienste. Het is uw eigen Persoonlijke Gezondheidsomgeving. U kunt anderen toestemming geven om uw gegevens in te zien en/of gewaarschuwd te worden bij calamiteiten. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om hier verstandig mee om te gaan. U kunt ten allen tijde machtigingen van anderen op uw account intrekken.

Blijf zelf alert

Viduet is slechts een hulpmiddel bij het zelfmanagement van uw gezondheid. Medicine Men BV kan niet garanderen dat Viduet altijd correct functioneert. Blijf daarom altijd alert op de interpretatie van metingen signalen, en controleer de werking van de Viduet. Raadpleeg bij twijfel altijd uw arts.

Kosten internetverbinding

Voor de internetverbinding kan de provider kosten in rekening brengen, dit is afhankelijk van uw databundel. Let hier vooral op wanneer u in het buitenland bent.

Disclaimer

Medicine Men BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die wordt geleden als gevolg van het gebruik van Viduet. Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventueel uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen bij uitsluiting van ieder ander worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.
Download en installeer altijd de laatste versie van de Viduet app en de apps van apparatuurleveranciers voor een optimale werking van de applicatie.

Privacy en beveiliging

Deze zijn beschreven in ons privacy statement. Dit is te vinden op de webpagina over privacybeleid 

Bruikleenovereenkomst

U ontvangt onze apparatuur in bruikleen. U dient er zorgvuldig mee om te gaan en deze op ons verzoek te retourneren. In de bruikleenovereenkomst vindt u meer informatie. Zie daarvoor deze link.

Contact

Hebt u vragen over Viduet, wilt u een suggestie doen voor een functionaliteit of een bug melden? Mail dit dan naar support@medicinemen.nl of bel het telefoonnummer op onze website. Medicine Men B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63124939.
ISO 27001NEN 7510CE
website: sbddesign.nl