Hoge patiënttevredenheid bij het innovatieve COPD SMART project

In oktober 2020 startte Streekziekenhuis Koningin Beatrix, in samenwerking met thuiszorgorganisaties Sensire en Marga Klompé, het COPD SMART project waarin de door het LUMC gevalideerde EmmaCOPD toepassing werd uitgebreid met een tweede zorgpad voor minder zelfredzame patiënten. Medicine Men ontwikkelde hiervoor een “switch” waarmee met één druk op de knop alle patiëntinstellingen gewijzigd kunnen worden, variërend van andere vragenlijsten met andere uitvraagfrequenties, tot de mate waarin de zorgcentrale ingrijpt bij bepaalde events. Uit de evaluatie bleek dat patiënten uit beide groepen een hoge patiënttevredenheid aangaven.

Regionaal georganiseerde COPD zorg

Een streven van het COPD SMART project was om COPD zorg regionaal te organiseren. Thuiszorgorganisaties Sensire en Marga Klompé werden vanaf het begin betrokken bij de herinrichting van COPD zorg binnen de regio. Zodra een patiënt door de specialistisch verpleegkundigen uit het ziekenhuis werden aangemeld voor het project werd deze patiënt geïncludeerd en begeleid door een longverpleegkundige van een van de twee thuiszorgorganisaties. De longverpleegkundigen van de thuiszorg rondden de inclusies af door tijdens een huisbezoek de doelstellingen van het project uit te leggen, het longaanval actieplan met de patiënt bespreken en de patiënt te ondersteunen bij de installatie van de apparatuur. 

Gepersonaliseerde COPD zorg

Een ander doel was om de COPD zorg te personaliseren. Om COPD-patiënten binnen de regio zorg op maat te bieden werden de door het LUMC gevalideerde EmmaCOPD toepassing uitgebreid met een tweede zorgpad voor minder zelfredzame patiënten. Omdat de medische validatie van EmmaCOPD door het LUMC in februari gepubliceerd werd in JMIR (69% minder exacerbaties en 79% minder ziekenhuisopname dagen), waren de resultaten intern al bekend. Elke patiënt kreeg een smartwatch in bruikleen, met daarop de Emma Activity Coach software. Bovendien vulde elke patiënt dagelijks een symptoomvraag in via de Emma-app, op basis waarvan het door de zorgverleners ingestelde digitaal longaanval actieplan indien nodig werd geactiveerd. Nieuw was de opsplitsing in patiënten die wel/extra ondersteuning ontvingen naar gelang hun mate van zelfredzaamheid. Op basis van “zelfredzaamheid “vragenlijsten maakten de zorgverleners een afweging welke ondersteuning iedere patiënt van NAAST en verpleegkundigen zou krijgen. Emma was hierbij de “aorta” voor monitoring en alarmering.

Resultaten patiënten evaluatie 

De eindevaluatie met patiënten heeft aangetoond dat de grote meerderheid erg tevreden is met het gebruik van EmmaCOPD. De grote meerderheid van de patiënten zou EmmaCOPD aanbevelen bij vrienden, kennissen of familie. Dit blijkt onder meer ook uit de positieve feedback over de losse onderdelen van de interventie, zoals de Emma Activity Coach, en het digitale longaanval actieplan. Zo gaf meer dan 75% aan dat de coaching via de Emma Activity Coach op de smartwatch hen heeft geholpen bij het aanpassen van de bewegingsactiviteit. Daarbij vond het grootste gedeelte van patiënten het gebruik van de smartwatch zelfs makkelijk of heel gemakkelijk. Wat betreft het digitaal longaanval actieplan gaf ruim 75% van de patiënten aan dat het invullen van de dagelijkse symptoomvraag niet als belastend werd ervaren en in de meeste gevallen zelfs heel goed of goed te doen was. Waar COPD bekend staat als een progressieve ziekte gaf 92% aan dat de gezondheidssituatie was verbeterd of minimaal neutraal gebleven. 

Resultaten zelfredzaamheid

Een nieuw aspect binnen dit project was het invoeren van de verschillende zorgpaden met/zonder ondersteuning, op basis van de zelfredzaamheid indicatie door de zorgverleners. Een opvallend resultaat was dat aan het eind van het project, de verdeling in patiënten met ondersteuning en zonder ondersteuning niet gelijk verdeeld was. Zo was de groep met ondersteuning uiteindelijk bijna vier zo groot als de groep zonder ondersteuning. Deze scheve verdeling is mogelijk te verklaren uit de gebruikte criteria waarop patiënten in de desbetreffende groepen geplaatst werden. Zo werd er een vragenlijst gebruikt om de zelfredzaamheid van patiënten in te schatten, die nog niet was gevalideerd voor het inschatten van de benodigde zelfredzaamheid voor de EmmaCOPD interventie. Bovendien konden patiënten gedurende het project alsnog verplaatst worden naar de andere groep indien de zorgverleners dat beter achtten. Desondanks bleek uit de eindevaluatie met patiënten dat twee derde van de patiënten aangaf dat het gebruik van COPD SMART hun zelfredzaamheid op de lange termijn zou vergroten.

Vragen?

Heeft u meer vragen over dit project, of over de mogelijkheden die EmmaCOPD uw organisatie kan bieden? Neem dan contact op met support@medicinemen.eu

Literatuur

ISO 27001NEN 7510CE