Home / Zorgprofessional / Kennisbank / De geprotocolleerde weekmeting

De geprotocolleerde weekmeting

De geprotocolleerde weekmeting

Medicine Men heeft in samenwerking met de afdeling Vasculaire Geneeskunde van het UMC Utrecht de geprotocolleerde weekmeting ontwikkeld volgens ESH-, AHA- en NHG-richtlijnen. De patiënt verbindt een Microlife bloeddrukmeter aan zijn/haar smartphone. Microlife bloeddrukmonitorenzijn uitgerust met de AFIB-technologie om zo sneller om (paroxysmaal) atriumfibrilleren op te sporen.

De patiënt ontvangt een Microlife BP A6 BT bloeddrukmeter of krijgt deze thuis gestuurd. Hij/zij installeert de Viduet app op zijn/haar smartphone (iOS en Android worden ondersteund). De app begeleidt vervolgens de patiënt in het aanmaken van een account en het invullen van de benodigde gegevens om de metingen deelbaar te maken met de zorgverlener(s). Door middel van tekst en video-animatie wordt uitgelegd wat het doen van een weekmeting exact inhoudt en welke zaken belangrijk zijn voor het uitvoeren van een correcte bloeddrukmeting (bv. geen inspanning vlak voor de meting, correcte zithouding en plaatsing van de manchet). De patiënt kan nu beginnen met het uitvoeren van een weekmeting. Om een valide weekmeting te verkrijgen moet aan de volgende voorwaarden voldaan worden:

1. METINGEN OP HET JUISTE TIJDSTIP

Voor een geldige weekmeting moet er steeds rond ongeveer dezelfde tijd gemeten worden, namelijk twee keer per dag (eens elke ochtend en eens elke avond) tussen vooraf vastgestelde tijden:

Ochtend: 06:00 – 09:00
Avond: 18:00 – 21:00

De patiënt kan ervoor kiezen om door de app gewaarschuwd te worden wanneer het tijd is om te meten, het exacte tijdstip kan zelf bepaald worden zolang het binnen de vastgestelde tijden valt.

2. IEDER MEETMOMENT IS EEN GEAUTOMATISEERDE 3-PUNTS METING

Wanneer een aantal opvolgende bloeddrukmetingen gedaan wordt, is bij veel patiënten de 1e bloeddrukmeting hoger dan de daaropvolgende metingen wat een vertekend beeld van de bloeddruk kan geven wanneer er maar 1 keer gemeten wordt. Om het effect van deze zogenoemde “cuff response” te elimineren wordt er tijdens de weekmeting altijd gemeten in de Microlife-Average-Mode (MAM) . Dit houdt in dat er automatisch 3 opeenvolgende metingen worden uitgevoerd, waarna er een gewogen gemiddelde wordt berekend.

3. CORRECTE UITVOERING VAN DE METING MET DE JUISTE APPARATUUR

De Viduet-app helpt de patiënt om op een correcte manier thuis bloeddrukmetingen uit te voeren. Wanneer de patiënt toch te veel beweegt en/of praat tijdens een meting wordt de meting afgebroken en wordt er een nieuwe een meting gestart. Daarnaast wordt ervoor gezorgd dat de patiënt altijd de juiste maat manchet gebruikt zodat de metingen betrouwbaar en gevalideerd zijn.

Richtlijnen

De 4 belangrijkste, recente hypertensie-richtlijnen (USA (2017), Europa (2018), Nederland (2018) en Internationaal (2020)) bevelen allemaal het gebruik van geprotocolleerde thuismetingen (HBPM) aan, ter bevestiging van spreekkamermetingen, maar met name ook voor de lange termijn monitoring. Op onze pagina over hypertensie-richtlijnen vind je meer informatie over deze richtlijnen.

ISO 27001NEN 7510CE