Home / Zorgprofessional / Kennisbank / Hypertensie-richtlijnen

Hypertensie-richtlijnen

Ouderwetse manier van bloeddruk meten

Anno 2020 kan op verschillende manieren de bloeddruk gemeten worden om te objectiveren of er sprake is van hypertensie en om ingestelde therapie te monitoren. Dat gebeurt al sinds jaar en dag in de spreekkamer (office blood pressure measurement (OBPM)), maar deze meting kent nogal wat nadelen (o.a. witte jas-effect, afrondingsbias en de beperkte tijd voor een goede meting). Hierdoor wordt deze spreekkamer meting steeds vaker beschouwd als een onbetrouwbare meetmethode die eigenlijk niet meer zou moeten worden toegepast.

Alternatieve meetmethoden

Alternatieve meetmethoden zijn erop gericht om het meten van de bloeddruk zoveel mogelijk buiten de spreekkamer (out-of- office) te doen. Dit zijn de zogenaamde ambulante bloeddrukmetingen. De 2 gebruikte technieken zijn 24-uursbloeddrukmeting (ambulatory blood pressure measurement (ABPM)) en thuismeting (home blood pressure measurement (HBPM)). Wij maken gebruik van de laatste categorie.

Richtlijnen voor thuismetingen

Er zijn 4 belangrijke, recente (hypertensie)richtlijnen waarin het belang van ambulant (out-of-office) bloeddrukmeten in staan beschreven. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de 4 belangrijkste richtlijnen, met betrekking tot indicatie, meetmethode en bloeddrukstreefwaarde van thuismetingen. Deze zijn dus ook van toepassing op de thuismeting zorgmodule die wij aanbieden.

Conclusie: De geprotocolleerde thuismeting wordt geadviseerd!

De 4 belangrijkste, recente hypertensie-richtlijnen (USA (2017), Europa (2018), Nederland (2018) en Internationaal (2020)) bevelen allemaal het gebruik van geprotocolleerde thuismetingen (HBPM) aan, ter bevestiging van spreekkamermetingen, maar met name ook voor de lange termijn monitoring. Het meest aanbevolen meetprotocol is een weekmeting: 2 metingen, met 1 minuut tussenpauze, in de morgen en in de avond, bij voorkeur gedurende 7 dagen. De bloeddrukstreefwaarde is het gemiddelde van de metingen gedurende de week en is in alle richtlijnen 135/85 mmHg.

Dit betekent dat de geprotocolleerde thuismeting, waar wij gebruik van maken, door alle vier de richtlijnen wordt geadviseerd.

Literatuur

  1. Whelton PK, Carey RM, Aronow WS, et al. (2017)
    ACC/AHA/AAPA/ABC/ACPM/AGS/APhA/ASH/ASPC/NMA/PCNA Guideline for the Prevention, Detection, Evaluation, and Management of High Blood Pressure in Adults: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines. J Am Coll Cardiol 2018;71(19):e127–248.
  2. Williams B, Mancia G, Spiering W, et al. (2018) ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. Eur Heart J 2018;39(33):3021–104.
  3. Richtlijn Cardiovasculair risicomanagement (CVRM). 2018;
  4. Unger T, Borghi C, Charchar F, et al. 2020 International Society of Hypertension Global
    Hypertension Practice Guidelines. Hypertens Dallas Tex 1979 2020;75(6):1334–57.
ISO 27001NEN 7510CE