Laurens includeert nieuwe COPD patiënten in LUMC onderzoek EAGER-2-SEE

Na het afronden van de eerste ronde inclusies gaan we nu starten met de tweede ronde inclusies van revalidanten bij Laurens Intermezzo Zuid voor het EAGER-2-SEE onderzoek. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) samen met het Universitair Netwerk voor de Care sector Zuid-Holland (UNC-ZH). De module SmartCOPD wordt gedurende dit onderzoek verder doorontwikkeld voor de inzet in de geriatrische revalidatie.

Waarom wordt dit onderzoek gedaan?
De toenemende groei van het aantal ouderen en het dreigend tekort aan zorgprofessionals zet de kwaliteit, beschikbaarheid en betaalbaarheid van de zorg onder druk. Met de vergrijzing neemt ook het aantal mensen met chronische ziekten toe. Het omgaan met chronische ziektes is een uitdaging. Het vereist vaak leefstijlverandering en dat is lastig. Mensen met een chronische ziekte komen vaker in het ziekenhuis en revalidatiecentrum terecht. Doordat zij niet de passende kwaliteit en duur van zorg krijgen is de kans groot dat ze een terugval krijgen als ze weer thuis zijn. Ze belanden dan opnieuw in het ziekenhuis of revalidatiecentrum en moeten opnieuw behandeling ondergaan (dit zijn de zogenaamde draaideur revalidanten).

In revalidatie is het dan ook van groot belang om om te leren gaan met de chronische aandoening en zelf keuzes te leren maken in het alledaagse leven en in het zorg-, behandel- en ondersteuningsaanbod (zelfmanagement), zodat mensen thuis weer kunnen functioneren. Dit past ook in een tijd waarin de overheid aandringt op een langer thuiswonende ouderenpopulatie.

Een goede eHealth toepassing kan een patiënt informeren en motiveren, zodat hij beter in staat is om meer regie te nemen over ziekte en zijn eigen gezondheid. Echter, tot op heden is het wetenschappelijk bewijs voor het inzetten van eHealth in de geriatrische revalidatie schaars. Hierdoor is het onduidelijk op welke wijze het gebruik van eHealth (het beste) kan helpen in het ondersteunen en verbeteren van het zelfmanagement van patiënten in de geriatrische revalidatie.

Doel
Het doel van dit onderzoek is om in kaart te brengen op welke wijze we het zelfmanagement van kwetsbare ouderen met chronische aandoeningen en/of blijvende beperkingen in de geriatrische revalidatie (GR) kunnen ondersteunen en verbeteren met behulp van eHealth. Daarbij wordt onze SmartCOPD toepassing verder doorontwikkeld voor de inzet in de geriatrische revalidatie.

SmartCOPD
De geriatrische revalidanten met COPD en zorgprofessionals maken gebruik van de gevalideerde interventie SmartCOPD. SmartCOPD, voorheen bekend als EmmaCOPD, helpt patiënten om zelfstandig longaanvallen te herkennen. De interventie bestaat uit een combinatie van het digitale longaanval actieplan en de Activity Coach. 

Het LUMC heeft in 2018-2020 onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van SmartCOPD bij patiënten die voorafgaand aan het onderzoek twee of meer exacerbaties met ziekenhuisopname per jaar hadden. De resultaten van dit onderzoek tonen statistisch significant aan dat SmartCOPD het aantal ziekenhuisopnamedagen bij deze doelgroep met 79% vermindert. De resultaten zijn in april 2021 gepubliceerd in het Journal of Medical Internet Research (JMIR).

Klik hier voor meer informatie over SmartCOPD.

Wat wordt er gedaan?
Het onderzoeksprogramma bestaat uit verschillende fases. De eerste fase bestaat uit verschillende inclusierondes. In iedere ronde worden patiënten geïncludeerd en wordt er gekeken naar de haalbaarheid, gebruiksvriendelijkheid en therapietrouw van de toepassing door geriatrische revalidanten met COPD en zorgprofessional. Na iedere inclusieronde worden er verbeteringen in het werkproces en/of in Viduet doorgevoerd. We gaan binnenkort beginnen aan de tweede inclusieronde.

Klik hier voor meer informatie over het onderzoek.

Laurens Intermezzo Zuid
De inclusies gedurende deze fase vinden plaats bij Revalidatielocatie Laurens Intermezzo Zuid aan de Motorstraat in Rotterdam-Zuid. De locatie is sinds 27 oktober 2015 geopend en beschikt over 160 ruime, moderne éénpersoonskamers met een comfortabel bed, een ruime badkamer, een zitje, een bureau en een televisie. Revalidanten komen revalideren na een beroerte, een orthopedische ingreep, bij hart- longaandoeningen, COPD, Parkinson, maar bijvoorbeeld ook voor oncologische revalidatie. De COPD-afdeling is volledig afgestemd op de behoefte van patiënten met COPD. Een indruk krijgen van Laurens Intermezzo Zuid? Klik dan hier.

ISO 27001NEN 7510CE