Medicine Men introduceert Emma Activity Coach voor fysiotherapeuten en praktijkondersteuners

Medicine Men, een softwareontwikkelaar van toepassingen voor patiëntondersteuning op afstand introduceert Emma Activity Coach. Fysiotherapeuten en andere zorgprofessionals kunnen met deze toepassing hun patiënten op afstand coachen om voldoende dagelijks te bewegen. Speciale software op de Fitbit Versa smartwatch ondersteunt patiënten bij het halen van de met hun behandelaar afgesproken doelen. Mantelzorgers krijgen een seintje via sms als hun familielid daarbij een steuntje in de rug nodig heeft.

Geautomatiseerd coachen tussen de behandelsessie door
Veel behandeltrajecten kennen een of twee behandelsessies per week. Met de door Medicine Men ontwikkelde Emma Activity Coach worden patiënten geholpen meer, minder of voldoende te bewegen. Door het bedrijf geschreven software voor de Fitbit Versa smartwatch ondersteunt de patiënt gedurende de dag in het halen van de afgesproken doelen. Behandelaren kunnen de individuele stapdoelen interactief met de patiënt aanpassen, maar ook gebruik maken van een speciaal A.I. algoritme dat aanpassingen aan de patiënt voorstelt op basis van de afgelopen periode.

Oscar van Dijk, directeur van Medicine Men: “Wij kregen van veel fysiotherapeuten de verzuchting dat patiënten tussen de wekelijkse sessie weinig lijken te bewegen, maar geen idee hebben hoe weinig. Met Emma Activity Coach hebben we nu een elegante combinatie ontwikkeld van meer inzicht in wat een patiënt gedurende de week doet en een geavanceerd coachingprogramma dat onzichtbaar doorloopt tussen de sessies door.

Breed inzetbaar

Emma Activity Coach kan worden ingezet in al die situaties waar een patiënt voldoende, meer, of zelfs minder moet bewegen. COPD- en hartpatiënten hebben er veel baat bij. Patiënten met overgewicht, patiënten die als onderdeel van hun revalidatie voldoende moeten bewegen of voorafgaand aan een operatie in betere conditie moeten zijn kunnen met Emma Activity Coach en hun behandelaar efficiënter de beweegdoelstellingen halen. De toepassing werkt ook voor kinderen.

Weegschaal, vragenlijsten en slaap

Aan Emma is ook een weegschaal te koppelen. Als BMI verlaging een belangrijk doel in een programma is, kan de Emma Activity Coach dit ook bewaken. De behandelaar kan de progressie van gewicht en BMI met behulp van zijn dashboard met zijn patiënten bespreken. Emma waarschuwt patiënten als zij vergeten regelmatig hun gewicht te wegen, zodat de gegevens tijdens de coachingsessies aanwezig zijn. Behandelaren kunnen op vaste momenten, of voorafgaand aan een consult gevalideerde vragenlijsten op de patiënten-app uitvragen. De trendgrafiek van de antwoorden geeft zowel patiënt als behandelaar een dieper inzicht in wat er in de patiënt omgaat. De nieuwste toevoeging (vanaf Maart 2020) is slaapkwaliteit. Inzicht in de lengte van slaap en diepe slaap van de afgelopen week verrijkt de activiteitenanalyse.

Nu verkrijgbaar

Emma Activity coach kan ingezet worden vanaf één patiënt tot vele honderden in een groter programma. Medicine Men hanteert all-in tarieven, waarbij behandelaren de smartwatches niet hoeven aan te schaffen.

ISO 27001NEN 7510CE