Medicine Men introduceert Emma klinisch onderzoeksplatform

Medicine Men introduceert EmmaResearch. Dit zogenaamde clinical research platform ondersteunt onderzoekers bij trials en pilot studies, waarin van proefpersonen op afstand medische data worden verzameld, zowel via sensors en wearables als via vragen en gevalideerde vragenlijsten.

Brede functionaliteit voor onderzoekers
Met EmmaResearch kunnen onderzoekers gebruik maken van sensor data uit fitness trackers, smartwatches, draadloze weegschalen, thermometers, spirometers, zuurstofsaturatiemeters, ECG en bloeddrukmeters. Zij kunnen op de smartphone, iPhone, smartwatch, tablet, iPad of webbrowser vragen aan proefpersonen stellen. Vraag-formats zijn flexibel, van multiple choice tot Likert schaal. Voor trendanalyse is het mogelijk om gevalideerde of door de onderzoeker te bepalen vragenlijsten op gezette momenten naar de telefoon of tablet van de testpersonen te sturen. Het is zelfs mogelijk om een vraag alleen te laten triggeren wanneer een bepaalde sensor- of meetwaarde bereikt is. Testpersonen kunnen via meerdere kanalen gewaarschuwd worden, waaronder SMS, om een meting uit te voeren. Onderzoekers kunnen op online instelbare dashboards de status per testpersoon bekijken. Onderzoeksdata worden op verzoek in een beveiligde geïsoleerde omgeving, geanonimiseerd voor online data analyse opgeslagen. De software werkt in meerdere talen, waaronder Nederlands, Engels en Duits.

Oscar van Dijk, directeur van Medicine Men: “Wij kregen van onderzoekers steeds vaker de vraag of het Emma platform ook binnen hun onderzoek ingezet kon worden. Wanneer een interventie onderzocht wordt, waarbij patiënten sensordata verzameld worden en patiënten vragen moeten beantwoorden, wordt nu nog vaak het ontwikkelen van een app overwogen. De toenemende eisen op gebied van CE certificatie, privacywetgeving en aansluiting van apparatuur maakt dat een steeds kostbare onderneming. Met EmmaResearch is dat allemaal al geregeld.”

Postmarketing surveillance
Met de toenemende eisen op het gebied van kwaliteitsborging van medicijnen, wordt postmarketing surveillance voor steeds meer medicatie verplicht. EmmaResearch is voor CRO’s (Clinical Research Organisations) eenvoudig en efficiënt, in meerdere talen in te zetten.

Betrouwbaar en veilig onderzoek
EmmaResearch wordt o.a. ingezet bij onderzoeken van Amsterdam UMC, LUMC en UMC Utrecht. EmmaResearch is CE medical device class 1 gecertificeerd. Medicine Men heeft NEN7510 en ISO27001 certificaties.

Het Emma platform
Emma ondersteunt regionale zorgnetwerken rond chronisch zieke patiënten. Succesvolle toepassingen op het platform zijn o.a. EmmaHBPM voor bloeddrukmeting, EmmaCOPD voor exacerbatie-herkenning, Emma Activity coaching voor fysiotherapeuten en hun cliënten, en Emma Medicatie voor medicatietrouw. Het bedrijf heeft meerdere prijzen gewonnen voor haar innovatieve oplossingen. Medicine Men werkt samen met vele ziekenhuizen en huisartsenpraktijken.

ISO 27001NEN 7510CE