Nieuwe bewegingapp in Emma wordt getest bij COPD patiënten thuis

In het project MijnCOPD testen longartsen van het Bravis ziekenhuis een nieuwe interventie voor COPD-patiënten. Met de combinatie van zelfmanagement, ondersteuning door de mantelzorger en telemonitoring vanuit het ziekenhuis verwachten zij een 25% reductie in het aantal longaanvallen te kunnen bereiken. Medicine Men heeft voor het project een Europese CrossCare subsidie ontvangen voor het opzetten van MijnCOPD. Een initiatief dat past in het door de samenwerkende partners in WestWest opgezette COPD- LAN-project.

Patiënten met ernstige COPD worden vaak meerdere malen per jaar in het ziekenhuis opgenomen. Om het aantal longaanvallen met 25% te verminderen, is het project MijnCOPD  opgezet. Door een vroege herkenning van de aanvalssymptomen in de thuissituatie, en de inzet van een bewegingsstimuleringsprogramma, komt de patiënt in een betere conditie. Hierdoor neemt de kans op een longaanval af. Binnen het bewegingsprogramma wordt de patiënt ondersteund door zijn mantelzorger en fysiotherapeut. Samen met de patiënt worden de beweegdoelen vastgesteld.

Slim horloge
Een aantal patiënten kan dankzij de subsidie binnenkort gebruikmaken van Emma. Zij krijgen een Pebble smartwatch welke in verbinding staat met de mantelzorger van de patiënt en de afdeling longverpleegkunde van het Bravis ziekenhuis. De patiënt ziet op zijn smartwatch of hij gedurende de dag de afgesproken bewegingsdoelen haalt. Deze zijn op afstand door de fysiotherapeut in Emma op verzoek aan te passen. Lukt het niet om voldoende te bewegen, dan waarschuwt Emma de mantelzorger en waar nodig de afdeling longverpleegkunde van het ziekenhuis. Zo kan proactief worden ingegrepen, nog voordat er een longaanval plaatsvindt. Dit levert de patiënt naast een betere conditie meer kwaliteit van leven op.

Samenwerking
Diverse zorgverleners uit West-Brabant werken in WestWest samen aan een zorgpad voor COPD-patiënten. Doel is om hen na een aanval van ernstige benauwdheid, beter op elkaar afgestemde zorg te leveren. Samen met Long Alliantie Nederland wordt een landelijke zorgprogramma uitgetest. Dit zorgpad COPD zal in 2018 leiden tot een nieuwe zorgstandaard voor het hele land. Het onderdeel MijnCOPD, is een initiatief van de longartsen van het Bravis ziekenhuis. Het platform wordt ontwikkeld in samenwerking met de makers van Emma, de WestWest zorgpartners en Long Alliantie Nederland.

Over Bravis ziekenhuizen
Het Bravis ziekenhuis biedt een breed palet van medisch-specialistische zorg voor de regio West-Brabant. Het ziekenhuis heeft hoofdlocaties: in Bergen op Zoom en Roosendaal, en poliklinieken in Etten-Leur, Oudenbosch en Steenbergen.

Over CrossCare
Het project CrossCare stimuleert, ondersteunt en versnelt innovaties in de zorg. CrossCare draagt bij aan de ontwikkeling en implementatie van zorginnovaties (product, dienst, concept) door het aanbieden van zorgproeftuinen en beschikt over een fonds waarmee innovatieprojecten kunnen worden ondersteund. CrossCare is onderdeel van het Interregionale stimuleringsprogramma Nederland-Vlaanderen van de EU.

Over WestWest
Samenhang en samenwerking in de zorg krijgt vorm door ontwikkeling van zorgketens en netwerken. De vraag van de klant is hierbij leidend. Om dit te bewerkstelligen is door regionale partners in de gezondheidszorg van westelijk West-Brabant de stichting WestWest opgericht. Het doel van deze stichting is het aanbrengen van meer samenhang, continuïteit en doelmatigheid in de regionale gezondheidszorg. De partners van WestWest zijn Bravis Ziekenhuis en hun Vereniging Medisch Specialisten, Zorggroep West-Brabant, TWB thuiszorg met aandacht, Groenhuijsen en tanteLouise. Vanaf 2017 wordt de stichting uitgebreid met partners uit de geestelijke gezondheid en welzijn.

ISO 27001NEN 7510CE