Bezoek de site als:ConsumentZorgprofessional |

Uw privacy

Emma heeft als primair gebruiksdoel om mensen met een chronische ziekte te ondersteunen om hun ziekte te managen, meer te bewegen en hun medicatie tijdig in te nemen. Om dat goed te kunnen doen moeten gemeten parameters en gegevens over uw medicijnen en de innamemomenten in onze systemen worden gebruikt en opgeslagen.

Indien u bepaalde anderen via unieke codes toestemming hebt gegeven om uw gegevens in te kunnen zien, kunnen zij – via hun eigen account – uw gegevens inzien en, afhankelijk van hun toegangsrechten, instellingen aanpassen. U kunt op ieder moment via de app of het dashboard een toegangsrecht voor een ander intrekken.

Mogelijk zullen wij in de toekomst innamegegevens en persoonskenmerken in geanonimiseerde vorm gebruiken voor onderzoek naar therapietrouw. U hebt voor deze vorm van gebruik in de gebruiksvoorwaarden toestemming gegeven. Mocht u dat niet willen, dan kunt u te allen tijde verzoeken om uw gegevens uit onze systemen te verwijderen.

Beveiliging

Onze servers zijn voorzien van uitgebreide firewalls en gebruiken de nieuwste versies van de besturingssoftware. Gebruikerswachtwoorden zijn versleuteld opgeslagen. Wij gebruiken het beveiligde https protocol voor de belangrijkste gegevensverbindingen tussen de gebruiker en onze servers, zowel voor de smartphone apps als browsers. Innamegegevens worden in losse geanonimiseerde tabellen in onze database opgeslagen.

College Bescherming Persoonsgegevens

De Emma database is aangemeld bij het CPB (College Bescherming Persoonsgegevens) onder nummer m158268.

Google Analytics en cookies

Wij maken gebruik van Google Analytics. Dit gebruik is anoniem en valt hierdoor niet onder de AVG.

 IP-adressen worden geanonimiseerd en er worden geen User IDs opgeslagen.


Wij maken op deze website gebruik van functionele cookies. Dit gebruik is anoniem en valt hierdoor niet onder de AVG.

Recht om vergeten te worden

U hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina.

Gevraagde rechten voor de app op uw telefoon

Foto-, media- en bestandstoegang worden gebruikt voor het instellen van uw profielfoto, als bijlage bij berichten die u met uw eigen community deelt en om smartwatch app-bestanden te kunnen uploaden naar een smartwatch. Technische informatie over uw telefoon en synchronisatie worden gebruikt om de werking van de app op toestellen van verschillende leveranciers en modellen te verbeteren. De app heeft Internet toegang nodig om te kunnen communiceren met de Emma server. De camera wordt gebruikt wanneer u zelf een profielfoto wil maken, beeldbellen en het maken van foto’s van bijvoorbeeld uw medicatie of hulpmiddel.

Contact

Hebt u vragen over Emma, wilt u een suggestie doen voor een functionaliteit of een bug melden? Mail dit dan naar support@medicinemen.eu.
Medicine Men B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63124939.

MedMijISO 27001NEN 7510CE
© 2013-2021, Medicine Men |
Gebruiksvoorwaarden |
Privacy Policy
website: sbddesign.nl