Home / Consument / Blog / Publicatie EmmaCOPD in JMIR-artikel

Publicatie EmmaCOPD in JMIR-artikel

Het LUMC heeft samen met Medicine Men en het Bravis ziekenhuis in 2018-2020 een klinische studie uitgevoerd naar de effectiviteit van EmmaCOPD. Het doel van deze studie was om inzichtelijk te krijgen wat het effect is van EmmaCOPD op het aantal longaanvallen (exacerbaties) en ziekenhuisopnamedagen. Het gebruik van EmmaCOPD heeft geleid tot onder meer een ligdagenreductie van 79%.  Het gezaghebbende Journal of Medical Internet Research (JMIR) publiceerde recent over dit onderzoek. Onderaan dit blog staat een link naar het originele JMIR artikel.

Enkel COPD-patiënten met minimaal twee zware longaanvallen in de 12 maanden voor de start van de studie of patiënten met een verhoogde risico op longaanvallen konden in overleg met de longarts worden geïncludeerd.

EmmaCOPD bestaat uit dagelijkse en wekelijkse vragenlijsten waarin symptomen worden gemonitord en de activiteit wordt bijgehouden door Fitbit. Op het moment dat de symptomen verergerde of de activiteit verminderde werden de patiënt en de mantelzorger hierop gewezen. Bij verergering van de symptomen is het Digitale longaanval actieplan gebruikt. Op het Digitale longaanval actieplan staat beschreven wat de patiënt moet doen wanneer longklachten toenemen. Deze stappen zijn afgesproken met de longarts/longverpleegkundige. Voorbeelden hiervan zijn: het nemen van extra medicatie of het toepassen van ademhalingstechnieken.

Voor deze retrospectieve klinische studie zijn in totaal 29 patiënten geïncludeerd. Gemiddeld hadden de patiënten 2 exacerbaties in de 12 maanden voorafgaand aan de studie, waarbij ze gemiddeld 8 ziekenhuisopname dagen hadden. De patiënten bevonden zich gemiddeld 587 dagen (ca. 20 maanden)  in de studie waarbij ze geen lichte en normale exacerbaties hadden. Het aantal zware exacerbaties met ziekenhuisopname is met 69% afgenomen. Het aantal ziekenhuis ligdagen is verlaagd met 79%.

Uit het onderzoek is gebleken dat EmmaCOPD een eHealth toepassing is waarbij COPD-patiënten op afstand bijzonder effectief kunnen worden ondersteund. Door het gebruik van EmmaCOPD hebben patiënten veel minder exacerbaties en bevinden zich minder vaak en korter in het ziekenhuis. De zelfmanagementcomponent van EmmaCOPD lijkt een belangrijke factor voor het succes van de interventie te zijn.

Het gehele artikel (Engels) kunt u inzien via de volgende link: https://formative.jmir.org/2021/3/e24726#table3

ISO 27001NEN 7510CE