STEM op COPD Smart, finalist in de Health Valley Bridge Prize 2022

EmmaCOPD staat met het COPD Smart project van Streekziekenhuis Koningin Beatrix in de finale van de Health Valley Bridge Prize 2022. Het COPD Smart project is door de vakjury als één van twee projecten genomineerd voor de finale van de Health Valley Bridge Prize. Een online stemproces zal bepalen welk project zich op 16 maart uiteindelijk de winnaar van de prestigieuze Health Valley Bridge Prize mag noemen.

STEM NU

Het project
In september 2020 startte Streekziekenhuis Koningin Beatrix met de implementatie van de EmmaCOPD eHealth-toepassing om COPD-patiënten op afstand te begeleiden en vroegtijdig eventuele longaanvallen te herkennen. De EmmaCOPD eHealth-toepassing bestaat uit twee onderdelen:

 1. Het digitaal longaanval actieplan (digiLAP), welke via de Emma app patiënten helpt om snel een longaanval te herkennen en direct adequate actie te ondernemen.
 2. De Emma Activity Coach. Hiermee kunnen fysiotherapeuten met speciale software voor de smartwatch patiënten begeleiden bij het onderhouden/versterken van de fysieke conditie.  

In eerder onderzoek van het LUMC werd aangetoond dat EmmaCOPD significant het aantal ziekenhuisopnamedagen vermindert met maar liefst 79%.

Nieuw aan het COPD Smart project is de introductie van optionele zorgpaden, waarin de rolverdeling van de zorgverleners rondom de patiënt anders is.

 1. Extra zorgpaden
  Tijdens het COPD Smart project zijn nieuwe zorgpaden ontwikkeld en geconfigureerd om patiënten optimale ondersteuning te bieden. Per patiënt werd in overleg tussen het ziekenhuis en de thuiszorg de keuze gemaakt tussen het zorgpad met of zonder extra ondersteuning. Het zorgpad zonder ondersteuning is vergelijkbaar met het zorgpad dat door het LUMC is gevalideerd. Nieuw aan het zorgpad met ondersteuning is dat Medisch Service Centrum NAAST een vangnet vormt voor minder zelfredzame patiënten door actief te monitoren of deze patiënten daadwerkelijk de voorgeschreven stappen uit het digitaal longaanval actieplan nemen in het geval van een longaanval.

 2. Netwerkzorg:
  De keuze voor EmmaCOPD maakt het voor de verschillende zorgverleners mogelijk om samen in één systeem te werken. 
  1. Patiënten worden aangemeld door de specialistisch verpleegkundigen van het ziekenhuis.
  2. De patiënten worden aangesloten op het Emma platform door de longverpleegkundigen van de thuiszorg (Marga Klompé & Sensire). Deze longverpleegkundigen zijn tevens ook de eerste contactpersoon voor de patiënt binnen het longaanval actieplan.
  3. De verpleegkundig centralisten van Medisch Service Centrum NAAST vormen een vangnet voor de patiënten met extra ondersteuning door 24/7 te monitoren op eventuele klachten.
  4. Verschillende fysiotherapeuten worden per patiënt aangesloten om de patiënt met behulp van de smartwatch te coachen op activiteit.
  5. Daarnaast kan elke patiënt een buddy/mantelzorger aansluiten aan zijn eigen community in Emma. Deze buddy/mantelzorger kan eventuele meldingen als eerste ontvangen. 

Hoge patiënttevredenheid
Patiënten uit het COPD Smart project bleken erg tevreden te zijn met de inzet van EmmaCOPD. Waar COPD bekend staat als een progressieve ziekte gaf 92% aan dat de gezondheidssituatie was verbeterd of minimaal neutraal gebleven. Klik hier voor meer info over de patiënttevredenheid in het COPD Smart project.

Stem nu!
Om te stemmen op het COPD Smart project gaat u naar de volgende website: https://www.healthvalley.nl/nl/nieuws/genomineerden-health-valley-bridge-prize-2022-bekend/

Er kan tot 16 maart 10.45 uur gestemd worden.
Wij zijn degenen die op ons stemmen erg dankbaar!

ISO 27001NEN 7510CE