De eerste koppeling tussen Emma en een huisarts informatie systeem tot stand gebracht!

Vanuit huisartsen en zorggroepen is er steeds meer vraag naar een koppeling met het huisarts informatie systeem (HIS). Medicine Men is daarmee aan de slag gegaan en is bezig om verschillende huisarts informatiesystemen te koppelen aan het Emma platform. 

Recent is met TetraHIS het eerste HIS gekoppeld!  De koppeling maakt het onder andere  mogelijk om persoonsgegevens vanuit TetraHIS in het Emma platform te laden, kan apparatuur worden besteld en kunnen meetgegevens en relevante trends vanuit Emma naar het TetraHIS worden verstuurd. 

Het Emma platform kan met alle huisarts informatiesystemen en gegevensuitwisselings platformen koppelen. Door deze koppelingen te realiseren kunnen zorgverleners efficiënter werken met Emma omdat ze  eenvoudig bij patiëntendata kunnen. Dit helpt weer bij het beter monitoren van de patiënt.  

Gebruikt u Tetra en bent u geïnteresseerd om Emma te koppelen aan uw Tetra-account neem dan contact op met onze verkoopafdeling.  

Wilt u weten of wij ook met uw HIS in gesprek zijn over een koppeling neem dan contact op ons verkoopteam via het contactformulier

ISO 27001NEN 7510CE