Bezoek de site als:ConsumentZorgprofessional |

Emma Astma

Met Emma Astma krijgt u meer inzicht in de symptomen en vitale waarden van uw astmapatiënten.

Emma Astma

Emma Astma helpt u om de zorgpaden van uw astma patiënten zo efficiënt mogelijk in te richten. Met de keuze uit meerdere Emma Astma zorgmodules, stelt u een persoonlijk zorgprogramma samen wat bij uw patiënt past. U kunt kiezen uit een aantal bestaande Emma Astma zorgmodules. Deze zorgmodules maken onder andere gebruik van aan het platform gekoppelde meetapparatuur en vragenlijsten. 

 

Met Emma Astma zet u echter niet enkel meetapparatuur en vragenlijsten in, maar digitaliseert u een volledig zorgpad. De zorgmodules bevatten naast meetapparatuur en vragenlijsten namelijk ook signaalinstellingen, meetroosters en support acties. Dankzij de ingestelde meetroosters en support acties hoeft u zich als zorgverlener geen zorgen meer te maken over of uw patiënt de meetapparatuur wel kan installeren en of hij zijn metingen wel nakomt op de afgesproken tijdstippen. Dit in combinatie met de ingestelde signaalinstellingen zorgt ervoor dat u enkel een melding krijgt bij alarmerende symptomen of meetwaarden. Afhankelijk van de instellingen in de zorgmodule worden signalen verstuurd naar uw HIS/ZIS, uw afsprakensysteem, de mantelzorger, of de patiënt zelf.

Voordelen Emma Astma

Emma Astma kent vele voordelen, waaronder:

 • U en uw patiënt krijgen meer inzicht in het ziekteverloop
 • Zorg op afstand mogelijk
 • Bespaar consulten / zet consulten efficiënter in
 • Gepersonaliseerd
 • Gegarandeerde meettrouw

Wilt u meer weten, neem dan graag contact met ons op.

Emma Astma in de huisartspraktijk

Astma is één van de meest voorkomende ziektebeelden in de eerste lijn. Echter kan de gewenste behandeling per patiënt verschillen. Daarom maakt Emma Astma gebruik van verschillende zorgmodules die u als zorgverlener kunt instellen bij een patiënt. Afhankelijk van de doelstellingen die u met de patiënt bespreekt, kiest u de zorgmodules die u wilt inzetten in het persoonlijk zorgprogramma van uw patiënt. 

Emma Astma Zorgmodules

Binnen de Emma zorgmodules wordt onder andere gebruik gemaakt van vragenlijsten en meetapparatuur. Qua meetapparatuur maken de Emma Astma zorgmodules gebruik van:

 • Zuurstofsaturatiemeter
 • Smartwatch, inclusief Emma Activity Coach

Afhankelijk van de doelstellingen voegt u de gewenste zorgmodules toe aan het persoonlijk zorgprogramma. Zo hebben wij onder andere al modules voor:

 • Anamnese
 • Zuurstofsaturatie monitoring
 • Symptomen monitoring
 • Digitaal Longaanvalactieplan
 • Meer bewegen
 • Afvallen
 • Controlemomenten plannen (o.a. praktijk controle)

Makkelijk te implementeren

Om de implementatie van Emma Astma binnen de huisartspraktijk zo makkelijk mogelijk te maken, maken wij het volgende mogelijk.

  • HIS connectie:
   Een HIS-connectie maakt de implementatie van onze toepassingen binnen de huisartspraktijk nog veel makkelijker. Daarom hebben wij al meerdere HISsen aan het Emma platform gekoppeld. Met een druk op de knop in uw HIS maakt u een account voor uw patiënt aan in het Emma platform. Via een SSO-verbinding komt u vanuit uw HIS eenvoudig op de juiste plek in het Emma platform. Meetgegevens en vragenlijsten kunnen automatisch vanuit het Emma platform naar uw HIS worden verstuurd.
  • Ondersteuning bij de apparatuur:
   Onze visie is dat u zich als zorgverlener kunt blijven focussen op medisch inhoudelijke vragen. Daarom helpen wij uw patiënten bij het in gebruik nemen van de apparatuur. U hoeft alleen in te stellen welke zorgmodules (apparatuur & vragenlijsten) u wilt bestellen. Onze supportafdeling doet de rest en plant waar nodig een afspraak in met uw patiënt om de apparatuur te installeren. 
  • Apparatuur in bruikleen:
   Het implementeren van thuismeetapparatuur is niet makkelijk en kent meerdere risico’s. Zo moet apparatuur voor uitgifte worden gereinigd en geprovisioned. Daarnaast weten wij dat een investering in apparatuur niet risicoloos is, doordat apparatuur snel kan verouderen. Wij bieden onze apparatuur in bruikleen aan. Dit betekent dat wij zorgen voor de reiniging, provisioning en logistieke uitgifte. Daarnaast schrijven wij zelf onze apparatuur af, zodat u dat risico niet hoeft te lopen.
  • Emma platform:
   Wij bieden een platform. Dit betekent dat u naast Emma Astma nog meer zorgmodules voor andere ziektebeelden kunt inzetten die van toegevoegde waarde kunnen zijn voor het persoonlijk zorgprogramma van uw patiënt. In Emma zet u meerdere zorgmodules eenvoudig parallel in. Zo maken wij het u zo makkelijk mogelijk om uw patiënten gepersonaliseerde zorg te bieden.

Voordelen voor de huisartspraktijk

De inzet van Emma Astma kan uw praktijk vele voordelen bieden:

  • Zorg op afstand mogelijk:
   Emma Astma maakt het mogelijk om bepaalde controles op afstand uit te voeren.
  • Efficiëntere consulten:
   Emma Astma zorgt ervoor dat u meer en beter inzicht krijgt in de vitale waarden en symptomen van uw patiënt. Dit maakt het mogelijk om consulten efficiënter in te zetten. Doordat u enkel meldingen krijgt bij afwijkingen, kan Emma Astma zelfs gebruikt worden om consulten te besparen.
  • Gegarandeerde meettrouw:
   Tijdens uw consult met de patiënt stemt u samen met de patiënt de frequentie van vragenlijsten en geplande metingen in. Onze software zal de patiënt aan deze afspraken herinneren. Voor zowel de vragenlijsten als de metingen wordt een participatiescore berekend. Zodra metingen/vragenlijsten gemist worden daalt de participatiescore. Wij doen er alles aan om deze participatiescore zo hoog mogelijk te houden. Indien de patiënt zijn afspraken niet nakomt, stellen wij u als zorgverlener hiervan op de hoogte.
  • Gepersonaliseerde zorg:
   Dankzij de verschillende zorgmodules kan Emma Astma op verschillende manieren worden ingezet. Afhankelijk van de doelen die u met uw patiënt stelt, kiest u de modules die het best passen bij het persoonlijk zorgprogramma van uw patiënt. Bovendien is het mogelijk om ook interventies voor andere ziektebeelden in te zetten. Dit is niet alleen fijn voor de patiënt, maar kan ook de huisartsenpraktijk tijd besparen.

Emma Astma in het ziekenhuis

De tweedelijns toepassingen van Emma Astma zijn bedoeld voor patiënten met een hevige vorm van Astma. Met dank aan de verschillende zorgmodules, biedt Emma Astma oplossingen voor astmapatiënten met verschillende profielen.

Architectuur

Qua architectuur zijn er vele mogelijkheden mogelijk om de zorgpaden te digitaliseren. Afhankelijk van de wensen van het ziekenhuis, kunnen er bij Emma Astma meerdere zorgorganisaties worden aangesloten aan de community van de patiënt. Indien gewenst zijn samenwerkingen tussen het ziekenhuis met bijvoorbeeld thuiszorgorganisaties, fysiotherapeuten of medisch service centers dan ook eenvoudig te integreren in Emma. 

Emma Astma zorgmodules

De Emma Astma zorgmodules kennen verschillende doelen. Als zorgverlener kiest u zelf welke modules het best passen binnen het persoonlijk zorgprogramma van uw patiënt. Zo kunnen de modules o.a. worden ingezet voor:

 • Symptomen monitoring
 • Spo2 monitoring
 • Digitaal Longaanvalactieplan
 • Meer bewegen
 • Revalidatie

Voordelen Emma Astma in het ziekenhuis

  • Gekoppelde meetapparatuur.
   Het is belangrijk dat meetwaardes correct zijn. Daarom is onze apparatuur aan het Emma platform gekoppeld. Zo worden enkel de daadwerkelijke gemeten meetwaardes geregistreerd op de exacte tijdstippen waarop deze zijn gemeten en is er geen mogelijkheid voor de patiënt om meetwaardes af te ronden.
  • Één simpel dashboard.
   Om het zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken bieden we zorgverleners een dashboard waarin alle relevante gegevens in één oogopslag te zien zijn.
  • Ondersteuning bij de apparatuur:
   Onze visie is dat u zich als zorgverlener kunt blijven focussen op medisch inhoudelijke vragen. Daarom helpen wij uw patiënten bij het in gebruik nemen van de apparatuur. U hoeft alleen in te stellen welke zorgmodules (apparatuur & vragenlijsten) u wilt bestellen. Onze supportafdeling doet de rest en plant waar nodig een afspraak in met uw patiënt om de apparatuur te installeren. 
  • ZIS connectie:
   We zijn ons ervan bewust dat een connectie met uw ZIS de implementatie van onze producten vereenvoudigd. In de zorgmodules die we in overleg en op maat voor u instellen, wordt er ingesteld welke berichten/metingen direct naar uw ZIS dienen te worden verstuurd. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om melding van afwijkende meetwaarden, symptomen, of vragenlijst scores direct in uw ZIS te rapporteren.
  • Zorgmodules op maat:
   We zijn ons ervan bewust dat de zorgpaden per ziekenhuis kunnen verschillen. In gesprek met een van onze projectleiders worden de gewenste zorgpaden eenvoudig omgezet naar losse zorgmodules in het Emma platform. Vervolgens hoeft u enkel zelf te bepalen welke zorgmodules u per patiënt wilt inzetten. De verschillen in deze zorgmodules omvatten bijvoorbeeld de inzet van verschillende soorten apparatuur, vragenlijsten, of controlemomenten, maar kunnen ook verschillende signalen-afhandelingsmethodes impliceren. Daarbij kan het Emma platform zelfs rekening houden met specifieke wensen om overige zorgorganisaties, zoals thuiszorgorganisaties, medisch service centers, fysiotherapeuten of huisartsen in het zorgpad te betrekken.
  • Participatie monitoring:
   Om de patiëntveiligheid van patiënten te waarborgen, berekent het Emma platform een participatiescore voor de ingestelde meetmomenten. Wanneer een patiënt zijn vragenlijst niet invult, zijn controle mist, of zijn meting niet (op tijd) doet, wordt dit geregistreerd. Hierdoor krijgt u een overzicht van de meettrouw van uw patiënt. Indien gewenst kunnen er, naast reguliere herinneringsberichten, signalen of support acties worden ingesteld zodra een patiënt extra ondersteuning nodig heeft.
  • Makkelijk voor de patiënt:
   Wij hechten veel waarde aan het gebruiksgemak voor onze patiënten. Patiënten hebben altijd al een prominente rol gehad in de co-creatie van onze producten. Aan de hand van evaluatie vragenlijsten en interviews hebben wij de patiënttevredenheid van al onze producten gevalideerd. Dit blijven wij ook doen, zodat we onze producten voortdurend kunnen blijven verbeteren en zodat we kunnen garanderen dat chronisch zieke patiënten die onze toepassingen gebruiken, onze toepassingen ook op de lange termijn willen blijven gebruiken.


Voorbeelden van verbeteringen op basis van patiëntenfeedback:

 • Geïntegreerde koppelingen met meetapparatuur via SDK’s, zodat patiënten alleen de Emma 6 app hoeven te gebruiken.
 • Overzicht van telefoonnummers en online afspraaksystemen van alle zorgverleners in de Emma 6 app.
ISO 27001NEN 7510CE
© 2013-2022, Medicine Men |
Gebruiksvoorwaarden |
Privacy Policy
website: sbddesign.nl