Bezoek de site als:ConsumentZorgprofessional |

EmmaHBPM

BETROUWBAAR OP AFSTAND BLOEDDRUK METEN

Met EmmaHBPM meet de patiënt zijn/haar bloeddruk thuis op een volledig betrouwbare manier en beperkt u het besmettingsgevaar in uw praktijk. Zo krijgt u een beter inzicht in de bloeddrukgegevens van uw patiënten en kunt u eenvoudig bepalen of en hoeveel medicatie een patiënt met hypertensie nodig heeft. EmmaHBPM maakt gebruik van de geprotocolleerde thuismeting die wordt geadviseerd door de Nederlandse CVRM-richtlijn en wordt bovendien door de zorgverzekeraar vergoed. Bij vragen of problemen stelt de patiënt de vragen aan onze supportafdeling.

EmmaHBPM maakt gebruik van de gevalideerde Microlife bloeddrukmeter, die naast het meten van de bloeddruk ook screent op atriumfibrilleren.

EmmaHBPM helpt u om uw kostbare tijd zo efficiënt mogelijk te besteden.

Voordelen van bloeddrukmetingen met EmmaHBPM

EmmaHBPM kent vele voordelen, waaronder:

 • Zeer hoge meetbetrouwbaarheid
 • Zorg op afstand, zonder besmettingsgevaar
 • Gevalideerde atriumfibrilleren detectie 
 • Vergoed door de zorgverzekeraar

Voor meer voordelen voor de zorgverlener kijkt u hier.

Diagnostiek

Om op afstand te controleren of een patiënt mogelijk hypertensie heeft.

Medicatietitratie

Voor een betrouwbare medicatie-instelperiode op afstand.

Monitoring

Maak zorg on-demand mogelijk door patiënten op afstand te monitoren.

Diagnostiek

ÉÉN snelle thuismeting

U meldt uw patiënt aan op de beveiligde webomgeving en daarna verzenden wij het pakketje naar de patiënt of naar uw balie. Vervolgens start de patiënt zelf, onder begeleiding van het Emma platform, met de weekmeting. Een groot deel van de patiënten is in staat om dit zelfstandig thuis te doen. Het Support Team van Medicine Men houdt vanaf de eerste dag in de gaten of alles goed gaat met de thuismeting en neemt  contact op met de patiënt mocht hij of zij er toch niet uitkomen.

U ontvangt een melding zodra er voldoende valide metingen gedaan zijn. In een eConsult of telefoongesprek kunt u de resultaten eenvoudig bespreken met de patiënt. Indien nodig kunnen u en uw patiënt verder met Medicatietitratie.

Medicatietitratie

Bloeddrukmedicatie sneller ingesteld

U meldt uw patiënt aan op de beveiligde webomgeving en daarna verzenden wij het pakketje naar de patiënt of naar uw balie. Vervolgens start de patiënt zelf, onder begeleiding van het Emma platform, met de weekmeting. Een groot deel van de patiënten is in staat om dit zelfstandig thuis te doen. Het Support Team van Medicine Men houdt vanaf de eerste dag in de gaten of alles goed gaat met de thuismeting en neemt  contact op met de patiënt mocht hij of zij er toch niet uitkomen.

EmmaHBPM leent zich uitstekend voor medicatietitratie, doordat u alle metingen overzichtelijk op uw dashboard kunt zien. Zodra er voldoende valide metingen zijn gedaan, ontvangt u een melding en kunt u starten met titratie. Na iedere ingestelde periode kunt u op afstand met de patiënt overleggen en, indien nodig, de medicatie aanpassen. Het instellen verloopt hierdoor veel sneller. Bovendien hoeft de patiënt geen afspraak meer te maken om naar de praktijk te komen. Nadat de medicatie goed is ingesteld kunnen u en uw patiënt overgaan op Monitoring.

Monitoring

ON-DEMAND ZORG MET PERMANENTE BLOEDDRUKBEWAKING

U spreekt met uw patiënt af dat hij of zij periodiek (bijv. elke maand) een weekmeting doet. Zodra u en uw patiënt binnen uw web-dashboard een rooster hebben opgesteld, zal Emma uw patiënt herinneringen sturen om te beginnen met meten. U kunt de voortgang van uw patiënt over een langere periode overzichtelijk inzien. Ook kunt u meldingen ontvangen wanneer de resultaten van de weekmeting afwijken van de door u ingestelde waarden. Op deze manier kunt u “on-demand” zorg bieden, die past bij de patiënt.

Ook hier meldt u uw patiënt aan op de beveiligde webomgeving en daarna verzenden wij het pakketje naar de patiënt of naar uw balie. Vervolgens start de patiënt zelf, onder begeleiding van het Emma platform, met de weekmeting. Een groot deel van de patiënten is in staat om dit zelfstandig thuis te doen. Het Support Team van Medicine Men houdt vanaf de eerste dag in de gaten of alles goed gaat met de thuismeting en neemt  contact op met de patiënt mocht hij of zij er toch niet uitkomen.

EmmaHBPM

VOORDELEN VOOR DE ZORGVERLENER

 • Voorkomt besmettingsgevaar. U voorkomt een onnodig risico voor u en uw patiënten op besmetting met het coronavirus.
 • Hogere betrouwbaarheid. Meerdere metingen verspreid over meerdere dagen geven een betrouwbaarder beeld van de bloeddruk. Doordat de patiënt rustig thuis in de eigen omgeving meet is er ook geen “witte jassen”-effect.
 • Volledig gevalideerd. De patiënt kan een geprotocolleerde weekmeting uitvoeren volgens de richtlijnen van de ESH. Deze functie is in samenwerking met het UMC Utrecht verder ontwikkeld. Een geprotocolleerde weekmeting is een thuismeting die dankzij de richtlijnen van de ESH net zo correct uitgevoerd wordt als een bloeddrukmeting op de praktijk.
 • Hogere therapietrouw. Thuismeting bevordert zelfmanagement: de patiënt kan de regie over de eigen ziekte nemen. Dit heeft een gunstig effect op de therapietrouw.
 • Atriumfibrilleren. De binnen EmmaHBPM gebruikte Microlife-bloeddrukmeter is uitgerust met de gepatenteerde AFIB-technologie, wat wereldwijd de enige betrouwbare methode is voor het screenen op atriumfibrilleren tijdens thuis-bloeddrukmetingen.
 • Geen onnodig administratief werk. EmmaHBPM herinnert de patiënt eraan dat het tijd is om een bloeddrukmeting te doen, en geeft duidelijke uitleg en aanwijzingen om de metingen correct uit te voeren. Bij vragen of problemen kan de patiënt terecht bij de supportafdeling van Medicine Men. Zo wordt de meting goed uitgevoerd en kunt u uw kostbare tijd gebruiken om patiënten te behandelen.
 • Efficiëntie. De patiënt meet thuis op een betrouwbare manier de bloeddruk. Zowel u als de patiënt kunnen deze metingen voorafgaand aan het consult al inzien, waardoor het consult optimaal kan worden benut om de resultaten en/of eventuele behandelopties te bespreken.
 • On-demand zorg. U kunt per patiënt aangeven of u bij een, door u ingestelde bloeddrukwaarde, een melding wilt ontvangen. Op deze manier kunnen eventuele gezondheidsproblemen sneller herkend worden en kunt u de patiënt als het ware “on-demand’ zorg bieden.
 • Eenvoudig te exporteren naar uw HIS/ZIS. Wanneer de weekmeting is afgerond kunt u deze direct exporteren naar uw HIS/ZIS.
 • Volledige M&I vergoeding door zorgverzekeraars.

PROFITEER NU VAN ONZE COVID-19 AANBIEDING

De komende periode laten wij de verzendkosten vervallen. Zo kunnen de bloeddrukmeters voordelig naar de patiënten thuis worden verzonden en hoeven zij deze niet bij de huisarts op te halen. Op deze manier proberen wij het besmettingsgevaar voor u en de patiënten te beperken.
Neem contact met ons op voor de voorwaarden.

Starten met EmmaHBPM?

Starten met EmmaHBPM gaat eenvoudig en snel. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden. 

MedMijISO 27001NEN 7510CE
© 2013-2020, Medicine Men |
Gebruiksvoorwaarden |
Privacy Policy
website: sbddesign.nl