Bezoek de site als:ConsumentZorgprofessional |

CVRM

Telemonitoring met een grote zelfmanagement component

Met Viduet meet de patiënt zijn/haar bloeddruk thuis op een volledig betrouwbare manier. Zo krijg je een beter inzicht in de bloeddrukgegevens van jouw patiënten en kan je eenvoudig bepalen of en hoeveel medicatie een patiënt met hypertensie nodig heeft.

Viduet maakt gebruik van de geprotocolleerde thuismeting die wordt geadviseerd door de Nederlandse en Europese CVRM-richtlijn. Deze methode is ontwikkeld in samenwerking met de afdeling Vasculaire Geneeskunde van het UMC Utrecht en wordt bovendien door alle Nederlandse zorgverzekeraars vergoed. Meer informatie over de validatie van deze geprotocolleerde weekmeting is hier te vinden.

Bij de CVRM zorgmodules wordt gebruik gemaakt van de gevalideerde Microlife bloeddrukmeter, die naast het meten van de bloeddruk ook screent op atriumfibrilleren. Ook is het mogelijk om met Viduet hartritmediagnostiek uit te voeren via aan Viduet gekoppelde 6-leads ECG thuismeetapparatuur.

Zie hieronder de zorgmodules voor CVRM patiënten. 

Met Viduet vergroot je de effectiviteit en verhoog je de efficiëntie binnen jouw huisartspraktijk

  • Interoperabel met HIS
  • Volledige M&I vergoeding door zorgverzekeraars
  • Volledig gevalideerd. 
  • Gepersonaliseerde zorg

Wil je meer weten, neem dan graag contact met ons op.

Hartritmediagnostiek

Stel een diagnose bij verdenking op atriumfibrilleren.

Medicatietitratie

Bloeddrukmedicatie sneller ingesteld.

Bloeddruk monitoring

On-demand zorg met permanente bloeddrukbewaking.

Atriumfibrilleren diagnostiek

Een snelle thuismeting

Atriumfibrilleren detectie is een uitbreiding van de hypertensie module, waarbij de patiënt een geprotocolleerde thuisbloeddrukmeting uitvoert en er naast het meten van de bloeddruk wordt gescreend op atriumfibrilleren. Meerdere klinische studies hebben aangetoond dat de Microlife bloeddrukmeters die worden gebruikt bij de geprotocolleerde thuisbloeddrukmetingen van Viduet, atriumfibrilleren op een betrouwbare manier kunnen detecteren. Met een sensitiviteit van 98% en een specificiteit van 92% op het detecteren van atriumfibrilleren, kunnen deze bloeddrukmeters uitstekend worden ingezet voor het opsporen van atriumfibrilleren.

1. Wiesel J, Arbesfeld B, Schechter D: Comparison of the Microlife blood pressure monitor with the Omron blood pressure monitor for detecting atrial fibrillation. Am J Cardiol 2014; 114:1046-1048.

Hypertensie diagnostiek

Een snelle thuismeting

Met deze zorgmodule biedt Viduet de mogelijkheid om eenvoudig een diagnostische weekmeting uit te voeren. Nadat de patiënt is aangemeld, ontvangt hij een pakket met daarin alle apparatuur en een handleiding.

Zodra de diagnostische weekmeting, volledig volgens de Nederlandse hypertensie richtlijn is uitgevoerd, informeert Viduet zorgverlener en patiënt op de gewenste manier. De resultaten van de geprotocolleerde weekmeting kunnen direct als labwaarde naar het HIS worden verstuurd.

Daarnaast maakt Viduet een overzichtelijk rapport van de geprotocolleerde weekmeting en maakt deze inzichtelijk in het dashboard. Deze kun je gebruiken om de meetwaarden met de patiënt te bespreken. Indien de patiënt hypertensie blijkt te hebben kun je de patiënt eenvoudig omzetten naar medicatietitratie.

Hartritmediagnostiek

Stel een diagnose bij verdenking op atriumfibrilleren

Met deze zorgmodule biedt Viduet de mogelijkheid om patiënten die klachten hebben die passen bij atriumfibrilleren zelfstandig ECG-metingen uit te laten voeren op de momenten waarop zij klachten ervaren. Patiënten krijgen hiervoor een 6-leads ECG apparaat in bruikleen. Dit compacte apparaat is via bluetooth aan de Viduet app gekoppeld. Na de meting is het ECG direct in Viduet zichtbaar voor de zorgverlener. Op deze manier biedt Viduet de mogelijkheid om atriumfibrilleren op een betrouwbare manier te diagnosticeren.

 

Indien gewenst is deze zorgmodule ook inzetbaar in samenwerking met het ziekenhuis. Zo kan indien gewenst de ECG ook beoordeeld worden door de cardioloog in het ziekenhuis.

Medicatietitratie

Bloeddrukmedicatie sneller ingesteld

Met deze zorgmodule biedt Viduet de mogelijkheid om de medicatie-instelfase van patiënten met hypertensie zo efficiënt en betrouwbaar mogelijk in te richten. Nadat de patiënt is aangemeld, ontvangt hij een pakket met daarin alle apparatuur en een handleiding.

 

De patiënt doet thuis meerdere geprotocolleerde thuisbloeddrukmetingen. Iedere keer nadat de geprotocolleerde thuisbloeddrukmeting is afgerond, informeert Viduet zorgverlener en patiënt op de gewenste manier. De resultaten van de geprotocolleerde weekmeting kunnen direct als labwaarde naar het HIS worden verstuurd.


Daarnaast maakt Viduet een overzichtelijk rapport van de geprotocolleerde weekmeting en maakt deze inzichtelijk in het dashboard. Deze kun je gebruiken om de meetwaarden met de patiënt te bespreken. Op basis van de meetwaarden kan de medicatie zo nauwkeurig mogelijk worden ingesteld. Viduet draagt op deze manier bij aan een betrouwbaarder zorgpad. Daarnaast kan het zorgpad met behulp van Viduet veel efficiënter worden ingericht, omdat de patiënt niet meer telkens naar de praktijk hoeft te komen. Zodra de medicatie van de patiënt goed is ingesteld kun je de zorgmodule eenvoudig omzetten naar monitoring.

Bloeddruk monitoring

On-demand zorg met permanente bloeddrukbewaking

De patiënt voert regelmatig een geprotocolleerde thuisbloeddrukmeting uit. Iedere keer nadat de geprotocolleerde thuisbloeddrukmeting is afgerond, informeert Viduet zorgverlener en patiënt op de gewenste manier. De resultaten van de geprotocolleerde weekmeting kunnen direct als labwaarde naar het HIS worden verstuurd. Daarnaast maakt Viduet een overzichtelijk rapport van de geprotocolleerde weekmeting en maakt deze inzichtelijk in het dashboard. Deze kun je gebruiken om de meetwaarden met de patiënt te bespreken. Bovendien toont Viduet trends in de bloeddrukwaarden over de tijd. Zo krijgen patiënt en zorgverlener meer inzicht de mate waarin de patiënt zijn hypertensie onder controle heeft.

 

Verder helpt Viduet bij het nog efficiënter inrichten van de zorgpaden van patiënten met hypertensie door de patiënt te herinneren aan al zijn controle-afspraken. Op deze manier krijgt de patiënt meer regie over zijn eigen gezondheid en kun je veel tijd besparen binnen de huisartspraktijk. Indien gewenst kunnen er binnen deze zorgmodule ook vragenlijsten worden ingezet om consulten efficiënter in te richten.

ISO 27001NEN 7510CE
website: sbddesign.nl