Bezoek de site als:ConsumentZorgprofessional |

Hartfalen

Viduet leent zich door de inrichting van de software goed voor transmurale zorgpaden. Dit maakt het mogelijk om patiënten eenvoudig door- en terug te verwijzen tussen de eerste en tweede lijn. Viduet helpt je om de transmurale zorgpaden van patiënten met hartfalen zo efficiënt mogelijk in te richten. Zo krijgen alle betrokken zorgverleners meer inzicht in de gezondheid van hun patiënt, en kan iedereen zijn tijd zo efficiënt mogelijk besteden. Bekijk hieronder onze zorgmodules voor hartfalen die in transmurale netwerken gebruikt kunnen worden.

Met Viduet vergroot je de effectiviteit en verhoog je de efficiëntie binnen jouw organisatie

  • Eenvoudig door- en terugverwijzen tussen eerste en tweede lijn
  • Interoperabel met veel verschillende informatiesystemen
  • Gepersonaliseerde zorg

Wil je meer weten, neem dan graag contact met ons op.

Hartfalen regionaal

Transmurale zorg voor patiënten met hartfalen.

Activity coach

Coach patiënten om een optimaal bewegingspatroon aan te nemen.

Hartritmediagnostiek

Stel een diagnose bij verdenking op atriumfibrilleren.

Hartfalen regionaal

Transmurale zorg voor patiënten met hartfalen.

Met de module Hartfalen regionaal kunnen verschillende zorgverleners binnen de regio de zorg die zij patiënten met hartfalen bieden nog beter op elkaar afstemmen. Met deze zorgmodule biedt Viduet de mogelijkheid om patiënten met hartfalen op afstand te monitoren. Waar mogelijk krijgen patiënten met hartfalen meer regie bij de zelfmanagement van hun gezondheid. Via thuismetingen maakt Viduet het mogelijk om beter inzicht te krijgen in het ziektebeloop en om bij eventuele verslechtering direct de juiste actie te ondernemen. 

Binnen de zorgmodule Hartfalen regionaal meten patiënten regelmatig thuis hun gewicht, bloeddruk en eventueel zuurstofsaturatie. Ook vult de patiënt regelmatig een vragenlijst in. De metingen worden met aan Viduet gekoppelde meetapparatuur uitgevoerd. De patiënt meet op de afgesproken meettijden en synchroniseert zijn metingen eenvoudig in de Viduet app. Zodra drempelwaarden voor symptomen of meetwaarden worden overschreden, worden patiënt en de zorgverleners direct op de gewenste manier gewaarschuwd. Op deze manier kan direct op de juiste manier worden ingegrepen zodra de situatie hierom vraagt.

Via de zorgmodule Hartfalen regionaal maakt Viduet het mogelijk om ziekenhuis, huisarts, thuiszorg, fysiotherapeuten, en medisch regie centra samen te laten werken rondom de patiënt. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de architectuur van het platform. In onderstaande afbeelding wordt aan de hand van het Viduet zorgringen-model schematisch weergegeven hoe Viduet deze samenwerking mogelijk maakt.

Viduet maakt het mogelijk om elke betrokken zorgverlener eenvoudig op de juiste manier te betrekken in het zorgpad van de patiënt. Allereerst worden alle betrokken zorgverleners eenvoudig toegevoegd aan de community van de patiënt. Vervolgens kunnen zorgverleners met een enkele knop-indruk in het persoonlijk zorgprogramma een volledig zorgpad, inclusief de gewenste instellingen voor het afhandelen van signalen, voor een nieuwe patiënt klaarzetten. Op deze manier kan ook het zorgpad van de patiënt op ieder moment eenvoudig worden omgezet. Dit maakt het mogelijk om patiënten die worden door- of terugverwezen eenvoudig over te laten stappen op hun nieuwe zorgpad.

Activity coach

Coach patiënten om een optimaal bewegingspatroon aan te nemen

Bewegen is een belangrijke factor die het ziektebeloop van hartfalen patiënten kan beïnvloeden. Met behulp van de Activity Coach zorgmodule zorg je ervoor dat de patiënt gecoacht wordt om een optimaal bewegingspatroon aan te nemen. Zo wordt de patiënt gecoacht om, zonder zichzelf te overbelasten, toch genoeg te bewegen om het revalidatieproces te bevorderen.

Wanneer je ervoor kiest om de Activity Coach in te zetten, zal de patiënt zijn bewegingspatroon bijhouden via de smartwatch. Met behulp van onze speciaal ontwikkelde software voor deze smartwatch zal de patiënt gedurende de hele dag gecoacht worden om binnen de door zijn zorgverlener ingestelde bandbreedtes te bewegen, ook als de patiënt te veel beweegt.

Deze zorgmodule is eenvoudig te combineren met coaching door een fysiotherapeut. In dat geval kan de fysiotherapeut de optimale bandbreedtes instellen en waar nodig aanpassen. Via een slim algoritme herkent Viduet wanneer de patiënt gedurende een langere periode buiten zijn bandbreedte beweegt. Viduet kan dan ook de fysiotherapeut en patiënt op de gewenste wijze informeren, zodat de ingestelde bandbreedtes eventueel kunnen worden herzien.

Hartritmediagnostiek

Stel een diagnose bij verdenking op atriumfibrilleren

Met deze zorgmodule biedt Viduet de mogelijkheid om patiënten die klachten hebben die passen bij atriumfibrilleren zelfstandig ECG-metingen uit te laten voeren op de momenten waarop zij klachten ervaren. Patiënten krijgen hiervoor een 6-leads ECG apparaat in bruikleen. Dit compacte apparaat is via bluetooth aan de Viduet app gekoppeld. Na de meting is het ECG direct in Viduet zichtbaar voor de zorgverlener. Op deze manier biedt Viduet de mogelijkheid om atriumfibrilleren op een betrouwbare manier te diagnosticeren.

 

Deze zorgmodule past goed binnen een transmuraal netwerk voor hartfalen. Zodra huisarts of thuiszorg een patiënt ziet met een verdenking of atriumfibrilleren kan deze module direct worden ingezet om hartfalen te diagnosticeren. De uitslagen van de ECG kunnen via Viduet worden gedeeld met de cardiologen in het ziekenhuis, maar zijn tevens ook direct inzichtelijk voor de andere zorgverleners. Dit is een mooi voorbeeld van hoe Viduet transmurale samenwerking binnen de regio kan faciliteren.

ISO 27001NEN 7510CE
website: sbddesign.nl