Bezoek de site als:ConsumentZorgprofessional |

Astma

Viduet helpt je om de zorgpaden van jouw patiënten met astma, zo efficiënt mogelijk in te richten. Zo krijg je meer inzicht in de gezondheid van jouw patiënt, en kun je jouw tijd zo efficiënt mogelijk besteden. Samen met jouw patiënt kun je een persoonlijk zorgprogramma samenstellen aan de hand van verschillende zorgmodules. Bekijk hieronder onze zorgmodules voor astma.

Met Viduet vergroot je de effectiviteit en verhoog je de efficiëntie binnen jouw ziekenhuis

  • Interoperabel met ZIS
  • Efficiëntere consulten
  • Inzicht in meettrouw
  • Gepersonaliseerde zorg

Wil je meer weten, neem dan graag contact met ons op.

Astma monitoring

Meer inzicht in symptomen & efficiëntere consulten.

Activity Coach

Coach de patiënt om een optimaal bewegingspatroon aan te nemen.

Astma zelfmanagement

Meer inzicht in symptomen & efficiëntere consulten

Astma monitoring

Meer inzicht in symptomen & efficiëntere consulten

Deze zorgmodule draagt bij aan een verbeterde behandeling en efficiëntere consulten. Patiënten vullen op de afgesproken momenten de Astma Control Questionnaire (ACQ) in in de Viduet app. Deze vragenlijst geeft de patiënt en de zorgverlener inzicht in de mate waarin de patiënt zijn astma onder controle heeft. Daarnaast beantwoordt de patiënt vragen over de therapietrouw en het gebruik van extra medicatie. 

 

Wanneer de uitkomsten de drempelwaarden overschrijden wordt de zorgverlener op de gewenste wijze geïnformeerd. Op deze manier maakt Viduet het mogelijk om klachten vroegtijdig te herkennen en direct de juiste actie te ondernemen. Zo draagt deze zorgmodule bij aan een verbeterde behandeling van astma patiënten in het ziekenhuis.

 

Daarnaast draagt deze zorgmodule bij aan efficiëntere consulten. Doordat Viduet trends van symptomen inzichtelijk maakt voor zowel patiënt als zorgverlener, kunnen consulten efficiënter worden ingezet en kan in sommige gevallen ziekenhuisbezoek voorkomen worden.

Astma zelfmanagement

Meer inzicht in symptomen & efficiëntere consulten

Deze zorgmodule geeft patiënten met astma nog meer regie over het managen van de eigen gezondheid. Patiënten vullen regelmatig de Astma Control Questionnaire (ACQ) in in de Viduet app. De uitkomst van deze vragenlijst geeft hen inzicht in de mate waarin zij hun astma onder controle hebben. Daarnaast beantwoordt de patiënt ook vragen over de therapietrouw en het gebruik van extra medicatie. 

 

Viduet zal de patiënt ondersteunen bij het tijdig herkennen van eventuele verslechteringen. Afhankelijk van de mate van verslechtering wordt de patiënt direct gecoacht om ofwel medicatie bij te nemen, ofwel om contact op te nemen met het ziekenhuis. Ook het ziekenhuis kan hierover op de gewenste wijze worden geïnformeerd, zodat belangrijke events op de juiste manier worden geregistreerd. Op deze manier draagt Viduet bij aan een verbeterde behandeling waarin er sneller de juiste actie wordt ondernomen zodra interventie nodig is. De extra inzichten in belangrijke parameters dragen daarnaast bij aan efficiëntere consulten waarbij in veel gevallen ziekenhuisbezoek kan worden voorkomen.

Activity Coach

Coach de patiënt om een optimaal bewegingspatroon aan te nemen

Bewegen is een belangrijke factor die het ziektebeloop van patiënten met astma kan beïnvloeden. Met behulp van de Activity Coach zorgmodule zorg je ervoor dat uw patiënt gecoacht wordt om een optimaal bewegingspatroon aan te nemen. 

 

Wanneer je ervoor kiest om de Activity Coach in te zetten, zal de patiënt zijn bewegingspatroon bijhouden via de smartwatch. Met behulp van onze speciaal ontwikkelde software voor deze smartwatch zal de patiënt gedurende de hele dag gecoacht worden om binnen de door zijn zorgverlener ingestelde bandbreedtes te bewegen. 

 

 

Deze zorgmodule is eenvoudig te combineren met coaching door een fysiotherapeut. In dat geval kan de fysiotherapeut de optimale bandbreedtes instellen en waar nodig aanpassen. Via een slim algoritme herkent Viduet wanneer de patiënt gedurende een langere periode buiten zijn bandbreedte beweegt. Viduet kan dan ook de fysiotherapeut op de gewenste wijze informeren, zodat de ingestelde bandbreedtes eventueel kunnen worden herzien.

ISO 27001NEN 7510CE
website: sbddesign.nl