Bezoek de site als:ConsumentZorgprofessional |

COPD

Telemonitoring met een grote zelfmanagement component

Viduet helpt je om de zorgpaden van jouw patiënten met COPD, zo efficiënt mogelijk in te richten. Zo krijg je meer inzicht in de gezondheid van jouw patiënt, en kun je jouw tijd zo efficiënt mogelijk besteden. Samen met jouw patiënt kun je een persoonlijk zorgprogramma samenstellen aan de hand van verschillende zorgmodules. Bekijk hieronder onze zorgmodules voor COPD.

Met Viduet vergroot je de effectiviteit en verhoog je de efficiëntie binnen jouw ziekenhuis

  • Interoperabel met ZIS
  • Efficiëntere consulten
  • Inzicht in meettrouw
  • Gepersonaliseerde zorg

Wilt je meer weten, neem dan graag contact met ons op.

SmartCOPD (voorheen bekend als EmmaCOPD)

SmartCOPD is onze door het LUMC gevalideerde interventie die ziekenhuisopnamedagen bij COPD-patiënten met maar liefst 79% vermindert.

Activity Coach

Coach de patiënt om een optimaal beweegpatroon aan te nemen.

DigiLAP (Digitaal longaanval actieplan)

Een digitale implementatie van het longaanval actieplan, welke de patiënt helpt om zelfstandig een longaanval te herkennen en direct de juiste actie te ondernemen.

COPD-monitoring

Monitor de ziektelast van patiënten en verhoog de efficiëntie van consulten.

SmartCOPD (voorheen EmmaCOPD)

Gevalideerde interventie die ziekenhuisopnamedagen met 79% vermindert

Deze zorgmodule omvat de gevalideerde interventie SmartCOPD. SmartCOPD, voorheen bekend als EmmaCOPD, helpt patiënten om zelfstandig longaanvallen te herkennen. De interventie bestaat uit een combinatie van het digitale longaanval actieplan en de Activity Coach. 

 

Het LUMC heeft in 2018-2020 onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van SmartCOPD bij patiënten die voorafgaand aan het onderzoek twee of meer exacerbaties met ziekenhuisopname per jaar hadden. De resultaten van dit onderzoek tonen statistisch significant aan dat SmartCOPD het aantal ziekenhuisopnamedagen bij deze doelgroep met 79% vermindert. De resultaten zijn in april 2021 gepubliceerd in het Journal of Medical Internet Research (JMIR).

DigiLAP (Longaanval Actieplan Digitaal)

Het DigiLAP is een standaard onderdeel van de SmartCOPD zorgmodule, maar kan ook als losse module worden ingezet. In veel Nederlandse ziekenhuizen wordt er al gebruik gemaakt een papieren longaanval actieplan. Het DigiLAP is een digitale implementatie van dit papieren longaanval actieplan. 


De zorgverlener vult samen met de patiënt in welke acties (zoals het innemen van medicatie of het contacteren van de zorgverlener) de patiënt dient te ondernemen bij een verergering van klachten die passen bij een longaanval. Deze digitale implementatie van het papieren longaanval actieplan zorgt ervoor dat patiënten hun longaanval actieplan beter opvolgen, waardoor zij sneller klachten herkennen en de juiste actie ondernemen. Op deze manier verhoogt het DigiLAP het zelfmanagement van COPD patiënten waardoor veel ziekenhuisopnames kunnen worden voorkomen. Klik op deze link voor meer informatie over DigiLAP.

Activity Coach

Bewegen is een belangrijke factor die het ziektebeloop van COPD patiënten kan beïnvloeden. Met behulp van de Activity Coach zorgmodule zorg je ervoor dat jouw patiënt gecoacht om een optimaal bewegingspatroon aan te nemen. 

 

 

Wanneer je ervoor kiest om de Activity Coach in te zetten, zal de patiënt zijn bewegingspatroon bijhouden via de smartwatch. Met behulp van onze speciaal ontwikkelde software voor deze smartwatch zal de patiënt gedurende de hele dag gecoacht worden om binnen de door zijn zorgverlener ingestelde bandbreedtes te bewegen, ook als de patiënt te veel beweegt.

 

 

Deze zorgmodule is eenvoudig te combineren met coaching door een fysiotherapeut. In dat geval kan de fysiotherapeut de optimale bandbreedtes instellen en waar nodig aanpassen. Via een slim algoritme herkent Viduet wanneer de patiënt gedurende een langere periode buiten zijn bandbreedte beweegt. Viduet kan dan ook de fysiotherapeut en patiënt op de gewenste wijze informeren, zodat de ingestelde bandbreedtes eventueel kunnen worden herzien.

COPD-monitoring

Monitor de ziektelast van patiënten

Deze zorgmodule maakt het mogelijk om de ziektelast van patiënten met COPD op afstand te monitoren.  Met behulp van gevalideerde vragenlijsten zoals de CCQ of de Ziektelastmeter krijgt de zorgverlener meer inzicht in de ziektelast van de patiënt. De patiënt vult deze vragenlijst op de afgesproken momenten in in de Viduet app. 

 

 

Viduet maakt trends van symptomen inzichtelijk voor zowel patiënt als zorgverlener. Doordat deze vragenlijst telkens wordt ingevuld voorafgaand aan het consult in het ziekenhuis zijn patiënt en zorgverlener beter voorbereid op het consult. Dit bevordert niet alleen de efficiëntie, maar betekent in sommige gevallen ook dat ziekenhuisbezoek kan worden voorkomen. 

 

Wanneer meetwaarden de drempelwaarden overschrijden zullen patiënt en zorgverlener op de gewenste wijze worden geïnformeerd, zodat zij tijdig de juiste actie kunnen ondernemen.

ISO 27001NEN 7510CE
website: sbddesign.nl