Bezoek de site als:ConsumentZorgprofessional |

COVID-19

Volg patiënten met COVID-19 op afstand en onderneem tijdig de juiste acties

Viduet helpt je om de zorgpaden van jouw patiënten met COVID-19, zo efficiënt mogelijk in te richten. Zo krijg je meer inzicht in de gezondheid van jouw patiënt, en kun je jouw tijd zo efficiënt mogelijk besteden. Samen met jouw patiënt kun je een persoonlijk zorgprogramma samenstellen aan de hand van verschillende zorgmodules. Bekijk hieronder onze zorgmodules voor COVID-19.

 

Met Viduet vergroot je de effectiviteit en verhoog je de efficiëntie binnen jouw ziekenhuis

  • Interoperabel met ZIS
  • Efficiëntere consulten
  • Inzicht in meettrouw
  • Gepersonaliseerde zorg

Wil je meer weten, neem dan graag contact met ons op.

COVID-19 eerder naar huis

Ontsla patiënten op een veilige manier eerder uit het ziekenhuis met behulp van thuismonitoring.

Activity coach

Coach de patiënten om een optimaal bewegingspatroon aan te nemen.

Zuurstof thuis (COVID-19)

Pre- en Post-klinische monitoring met zuurstof.

Long COVID

Krijg meer inzicht in het revalidatieproces van Long COVID patiënten.

COVID-19 eerder naar huis

Ontsla patiënten op een veilige manier eerder uit het ziekenhuis met behulp van thuismonitoring.

Met deze zorgmodule biedt Viduet de mogelijkheid om patiënten met COVID-19 minder lang in het ziekenhuis te laten verblijven. Wanneer patiënten stabiel genoeg zijn, kunnen ze met behulp van thuismonitoring eerder naar huis. 

 

Patiënten worden thuis gemonitord op zuurstofsaturatie, lichaamstemperatuur, ademhalingsfrequentie en relevante symptomen. Indien gewenst biedt Viduet ook de mogelijkheid om patiënten te monitoren op glucosedagcurves. Om al deze metingen te kunnen uitvoeren ontvangt de patiënt aan Viduet gekoppelde meetapparatuur. De patiënt meet op de afgesproken meettijden en synchroniseert zijn metingen eenvoudig in de Viduet app. Voor de monitoring op symptomen vult de patiënt dagelijks vragenlijsten in. 

 

Zodra drempelwaarden voor symptomen of meetwaarden worden overschreden, worden patiënt en zorgverlener direct op de gewenste manier gewaarschuwd. Op deze manier kan direct op de juiste manier worden ingegrepen zodra de situatie hierom vraagt.

Zuurstof thuis (COVID-19)

Pre- en Post-klinische monitoring met zuurstof

Deze zorgmodule kan aanvullend worden ingezet op andere COVID-19 zorgmodules. Via deze zorgmodule biedt Viduet de mogelijkheid om patiënten die thuis gemonitord worden en tegelijkertijd ook thuis zuurstof krijgen aangeboden, te monitoren op hun zuurstofgebruik. 

 

Binnen deze zorgmodule worden patiënten die thuis zuurstof ontvangen van Vivisol door verpleegkundig centralisten van Vivisol. Zij monitoren in dat geval niet alleen op klachten passend bij COVID, maar monitoren ook het zuurstofgebruik van de patiënt. Via vragenlijsten geeft de patiënt zijn zuurstofgebruik door in de Viduet app. 

 

Viduet brengt maakt trends in het zuurstofgebruik inzichtelijk voor Vivisol, zorgverleners in het ziekenhuis en de patiënt zelf. Inzichten in deze meetwaarden kunnen door de zorgverleners worden gebruikt om de behandeling te optimaliseren. Veranderingen in het zuurstofgebruik worden door Vivisol opgemerkt en worden vergeleken met de gemeten zuurstofsaturatie waarden. Wanneer drempelwaarden worden overschreden neemt Vivisol contact op met de zorgverlener van de patiënt. Op deze manier kunnen patiënten die zuurstof krijgen thuis op een veilige manier worden gemonitord.

 

Tot slot kan Vivisol via de thuismonitoring van Viduet ook op afstand ondersteunen bij het veilig afbouwen van zuurstof en eventuele medicatie.

Activity coach

Coach de patiënten om een optimaal bewegingspatroon aan te nemen.

Bewegen is een belangrijke factor die het ziektebeloop van Long COVID patiënten kan beïnvloeden. Met behulp van de Activity Coach zorgmodule zorg je ervoor dat de patiënt gecoacht wordt om een optimaal bewegingspatroon aan te nemen. Zo wordt de patiënt gecoacht om, zonder zichzelf te overbelasten, toch genoeg te bewegen om het revalidatieproces te bevorderen.

 

Wanneer je ervoor kiest om de Activity Coach in te zetten, zal de patiënt zijn bewegingspatroon bijhouden via de smartwatch. Met behulp van onze speciaal ontwikkelde software voor deze smartwatch zal de patiënt gedurende de hele dag gecoacht worden om binnen de door zijn zorgverlener ingestelde bandbreedtes te bewegen, ook als de patiënt te veel beweegt.

 

Deze zorgmodule is eenvoudig te combineren met coaching door een fysiotherapeut. In dat geval kan de fysiotherapeut de optimale bandbreedtes instellen en waar nodig aanpassen. Via een slim algoritme herkent Viduet wanneer de patiënt gedurende een langere periode buiten zijn bandbreedte beweegt. Viduet kan dan ook de fysiotherapeut en patiënt op de gewenste wijze informeren, zodat de ingestelde bandbreedtes eventueel kunnen worden herzien.

Long COVID

Krijg meer inzicht in het revalidatieproces van Long COVID patiënten.

Deze zorgmodule maakt het mogelijk om meer inzicht te krijgen in het revalidatieproces van Long COVID patiënten en ondersteunt patiënten met Long COVID tijdens hun herstel. 

 

Deze zorgmodule maakt gebruik van vragenlijsten om de voortgang en eventuele klachten te monitoren. Viduet maakt trends in symptomen de voortgang inzichtelijk voor zowel patiënt als zorgverlener. Op deze manier krijgen zorgverlener en patiënt meer inzicht in het revalidatieproces en kan er een persoonsgericht behandelplan worden bepaald.

 

Aangezien een optimaal bewegingspatroon het revalidatieproces van Long COVID patiënten sterk kan bevorderen wordt er aangeraden om deze module te combineren met de inzet van de Activity Coach.

ISO 27001NEN 7510CE
website: sbddesign.nl