Bezoek de site als:ConsumentZorgprofessional |

Oncologie

Viduet helpt je om de zorgpaden van jouw oncologie patiënten zo efficiënt mogelijk in te richten. Zo krijg je meer inzicht in de gezondheid van jouw patiënt, en kun je jouw tijd zo efficiënt mogelijk besteden. Samen met jouw patiënt kun je een persoonlijk zorgprogramma samenstellen aan de hand van verschillende zorgmodules. Bekijk hieronder onze zorgmodules voor oncologie.

Met Viduet vergroot je de effectiviteit en verhoog je de efficiëntie binnen jouw ziekenhuis

  • Interoperabel met ZIS
  • Efficiëntere consulten
  • Inzicht in meettrouw
  • Gepersonaliseerde zorg

Meer weten? Neem dan contact met ons op.

Immunotherapie monitoring

Monitor op afstand de bijwerkingen van patiënten met immunotherapie.

Immunotherapie zelfmanagement

Via deze zorgmodule worden patiënten met immunotherapie empowered om zelf bijwerkingen van hun immunotherapie te herkennen en op tijd aan de bel te trekken.

Chemotherapie monitoring

Via deze zorgmodule biedt Viduet de mogelijkheid om zowel fysieke als mentale klachten bij patiënten met chemotherapie te monitoren.

Longkanker monitoring

Via deze zorgmodule biedt Viduet de mogelijkheid om patiënten met longkanker op afstand te monitoren. De patiënt krijgt hiervoor regelmatig een vragenlijst toegestuurd in de Viduet app.

Immunotherapie monitoring

Monitor de bijwerkingen van immunotherapie

Via deze zorgmodule biedt Viduet de mogelijkheid om de bijwerkingen van patiënten met immunotherapie op afstand te monitoren. Op deze manier kan de zorgverlener waar nodig snel actie ondernemen.

 

In deze zorgmodule wordt de patiënt gemonitord op de volgende meetwaarden: lichaamstemperatuur, activiteit en slaap. Hiervoor maken ze gebruik van een aan Viduet gekoppelde smartwatch en thermometer. Daarnaast vult de patiënt regelmatig een vragenlijst in waarin de ernst van eventuele bijwerkingen voor huiduitslag, jeuk, buikpijn, misselijkheid, braken, kortademigheid, hoesten, hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid en krachtverlies in armen of benen, wordt gemonitord. Viduet maakt eventuele trends in meetwaarden en klachten inzichtelijk voor patiënt en zorgverlener. 

Wanneer blijkt dat klachten substantieel zijn toegenomen worden zorgverlener en patiënt op de gewenste wijze geïnformeerd, zodat er direct actie ondernomen kan worden.

Immunotherapie zelfmanagement

Empower patiënten om zelf bijwerkingen van immunotherapie te herkennen

Via deze zorgmodule worden patiënten met immunotherapie empowered om zelf bijwerkingen van hun immunotherapie te herkennen en op tijd aan de bel te trekken. 

 

De patiënt meet dagelijks zijn lichaamstemperatuur via de aan Viduet gekoppelde thermometer. Via de smartwatch verzamelt de patiënt zelf activiteit- en slaapdata. Met behulp van onze Activity Coach software, wordt de patiënt tevens gecoacht om binnen zijn bandbreedtes te bewegen. In de Viduet app houdt de patiënt zelfstandig de ernst van de volgende bijwerkingen bij: huiduitslag, jeuk, buikpijn, misselijkheid, braken, kortademigheid, hoesten, hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid en krachtverlies in armen of benen. 

Viduet maakt eventuele trends in meetwaarden en klachten inzichtelijk voor patiënt en zorgverlener. Wanneer blijkt dat klachten substantieel zijn toegenomen helpt Viduet de patiënt om zelf aan de bel te trekken bij zijn zorgverlener. Relevante meetwaarden worden op de gewenste manier doorgestuurd naar het ZIS.

Chemotherapie monitoring

Monitor klachten en onderneem actie als het nodig is

Via deze zorgmodule biedt Viduet de mogelijkheid om zowel fysieke als mentale klachten bij patiënten met chemotherapie te monitoren. De patiënt krijgt hiervoor regelmatig een vragenlijst toegestuurd in de Viduet app. Wanneer de klachten toenemen, worden zorgverleners direct op de gewenste wijze door Viduet gewaarschuwd. Zo kan er tijdig actie ondernomen worden zodra de situatie daarom vraagt.

Longkanker monitoring

Monitor klachten passend bij longkanker en onderneem tijdig de juiste actie

Via deze zorgmodule biedt Viduet de mogelijkheid om patiënten met longkanker op afstand te monitoren. De patiënt krijgt hiervoor regelmatig een vragenlijst toegestuurd in de Viduet app. Op deze manier wordt de patiënt gemonitord op de volgende symptomen: vermoeidheid, hoesten, kortademigheid, eetlust, pijn, gewicht en antibioticagebruik. 

 

Viduet maakt trends in symptomen inzichtelijk voor zowel patiënt als zorgverlener. Wanneer de klachten toenemen, informeert Viduet zorgverleners direct op de gewenste wijze. Zo kan er tijdig actie ondernomen worden zodra de situatie daarom vraagt.

ISO 27001NEN 7510CE
website: sbddesign.nl