Home / Consument / Blog / Viduet draagt bij aan SMART-MRI Project: Vroegtijdige beoordeling van antidepressiva-effectiviteit met AI

Viduet draagt bij aan SMART-MRI Project: Vroegtijdige beoordeling van antidepressiva-effectiviteit met AI

Met trots kondigen wij aan dat we met het SMART-MRI project van start gaan, een indrukwekkend initiatief waarbij samenwerking plaatsvindt tussen partijen uit Denemarken en Nederland. Het doel van dit project is de ontwikkeling van een innovatief instrument voor de vroegtijdige beoordeling van de effectiviteit van antidepressiva bij patiënten met angststoornissen. 

45 miljoen incidenten
Angststoornissen vertegenwoordigen wereldwijd de meest voorkomende psychische stoornissen, met jaarlijks meer dan 45 miljoen gevallen van incidenten. Angstpatiënten vertegenwoordigen van alle ziekten de grootste groep antidepressiva gebruikers. De zorgstandaard wordt gekenmerkt door een ‘trial-and-error’ aanpak. Antidepressiva worden individueel getest op werkzaamheid gedurende lange cycli (6-12 weken), zonder garantie dat de behandeling zal werken. Dit langdurige proces van mislukte medicijnen is slopend voor patiënten. Bijwerkingen en ziekte complicaties brengen hun welzijn in gevaar. Er bestaat een sterke onvervulde behoefte aan oplossingen die de werkzaamheid van geneesmiddelen voor de behandeling van angststoornissen in een vroeg stadium kunnen voorspellen.

AI helpt Smart-MRI
Het SMART-MRI consortium ontwikkelt een nieuw hulpmiddel dat is gebaseerd op het gebruik van kwantitatieve MRI (qMRI), een opkomende en veelbelovende beeldvormende modaliteit, in combinatie met patiënt achtergrond en draagbare monitoring. De op AI gebaseerde tool, die de qMRI-handtekeningen van patiënten analyseert tijdens een MRI-sessie, zal worden gebruikt als een platform voor klinische intelligentie op het zorgpunt, waardoor artsen sneller beslissingen kunnen nemen. Binnen het project zal middels de verzamelde data een voorspellingsalgoritme worden ontwikkeld en gevalideerd in een kleine patiëntengroep, waardoor de weg wordt vrijgemaakt voor een cruciale klinische studie.

Viduet levert cruciale geavanceerde functionaliteit
Viduet zal worden ingezet om patiënten zowel vóór als na de MRI-sessies te volgen. Hierbij worden kwantitatieve en kwalitatieve data verzameld via een geavanceerde slimme vragenlijst functionaliteit. Viduet zal de bestaande functionaliteit van de vragenlijsten verder verbeteren, waarbij een specifieke focus zal zijn op het verkrijgen van patiëntspecifieke informatie. Deze uitbreiding van de vragenlijstfunctionaliteit belooft een nog efficiëntere benadering van zorg op afstand.

Ook Deense partners waarderen Viduet
Het SMART-MRI-consortium bestaat uit vier internationale partners, naast Medicine Men het Amsterdam UMC,  het Rigshospitalet Kopenhagen en Cerebriu. Cerebriu, een Deens MKB-bedrijf, brengt expertise in het verbeteren van workflow-efficiëntie en beslissingsondersteuning in diagnostische beeldvorming. Gezamenlijk vertegenwoordigen zij een krachtige alliantie voor de ontwikkeling van het Smart-MRI-project, met het uiteindelijke doel om de zorgkwaliteit voor patiënten met angststoornissen te verbeteren.

ISO 27001NEN 7510CE