COVID Monitoring

Waar de IC-afdelingen van de Nederlandse ziekenhuizen al ruim een jaar worden vergeleken met oorlogsgebieden, koos Huisartsenzorg Drenthe (HZD) ervoor om huisartsen COVID patiënten op afstand te laten monitoren en behandelen. In februari startte daarom het door Zilveren Kruis gefinancierde COPPER onderzoek, waarin op advies van huisarts Jan Scherpenisse, een vroegtijdige behandeling van COVID-19 in de huisartsenpraktijk met dexamethason wordt onderzocht door een onafhankelijk onderzoeksinstituut voor de eerste lijn (GPRI). Parallel hieraan schaalde HZD de COVID monitoring op afstand direct op. Via complexe transmurale zorgpaden in Emma, zijn positief geteste patiënten met toenemende klachten in de afgelopen maanden aan de voorkant uit het ziekenhuis gehouden. In korte tijd zijn hiervoor alle spoedposten en ruim 60 huisartsenpraktijken in Drenthe op het Emma platform aangesloten. In combinatie met continue bewaking door Zorgcentrale Noord (ZCN) op zuurstofsaturatie, temperatuur en symptoom vragenlijsten, faciliteert Emma op deze manier een perfect voorbeeld van netwerkzorg in de praktijk.

Opzet
Alle mensen van 18 jaar en ouder met een positieve coronatest kunnen meedoen aan de COVID thuismonitoring. Binnen de COVID Monitoring worden zowel de huisarts als de spoedpost zoveel mogelijk ontlast. De huisarts kan een patiënt aanmelden bij Zorgcentrale Noord. Zorgcentrale Noord maakt vervolgens een Emma account aan en stelt het juiste zorgpad in. De COVID monitoring in Drenthe bestaat uit twee onderdelen. Het ene deel van de aangesloten huisartsen neemt deel aan de COPPER studie waarin GPRI de vroegtijdige behandeling met dexamethason, uitgevoerd in combinatie met intensieve thuismonitoring door de huisarts onderzoekt. De overige huisartspraktijken maken enkel gebruik van de intensieve thuismonitoring volgens het COPPER Monitoring protocol, welke door HZD naast de studie in het leven is geroepen om de COVID monitoring snel op te schalen.

Voor zowel de studie- als de opschalingsgroep, zijn meerdere transmurale zorgpaden in Emma gedefinieerd. Zo zijn er bijvoorbeeld verschillende zorgpaden voor de twee verschillende groepen, maar worden er ook binnen deze groepen verschillende varianten van het zorgpad ingezet. Met één druk op de knop kunnen alle signaalinstellingen en vragenlijstroosters worden klaargezet na de inclusie. Bovendien kunnen patiënten gedurende het proces eenvoudig van het ene naar het andere zorgpad worden verplaatst. Vanaf het huisbezoek door de huisarts bewaakt Zorgcentrale Noord de zuurstofsaturatie in rust en na inspanning, de temperatuur en belangrijke symptomen continu. Enkel indien nodig, zet Zorgcentrale Noord patiënten door naar de huisarts. Buiten de reguliere werktijden om wordt juist contact opgenomen met de spoedpost van de patiënt. Op deze manier kunnen huisartsen op een laagdrempelige en veilige manier hun COVID patiënten monitoren en/of behandelen op afstand.

Op https://www.copper-onderzoek.nl/ is meer informatie te vinden over de COPPER studie en de COPPER Monitoring. 

Complexe transmurale zorgpaden
Zoals gebruikelijk in Emma, vormt de patiënt het middelpunt van alle mogelijke zorgpaden. In beide groepen werken de volgende organisaties in Emma samen om de patiënt zo veilig mogelijk te monitoren: 

  • De betrokken huisartspraktijk
  • Zorgcentrale Noord (ZCN)
  • De betrokken spoedpost
  • GPRI

Doordat de patiënt in Emma altijd centraal staat, is het eenvoudig om deze partijen met elkaar te laten samenwerken in complexe transmurale zorgpaden. Ondanks dat de desbetreffende huisarts, de desbetreffende spoedpost en het zorgpad per patiënt kunnen verschillen, kunnen patiënten met enkele klikken volledig worden geïncludeerd in het Emma platform. Via het Emma platform hebben alle partijen op elk moment toegang tot de meeste recente data en kunnen zij tevens met elkaar communiceren indien nodig.

Logistiek
Om de COVID monitoring mogelijk te maken is het noodzakelijk om de juiste apparatuur zo snel mogelijk bij de patiënt te krijgen. Huisartsen geven een meetpakket, inclusief zuurstofsaturatiemeter, thermometer en handleiding, af bij het huisbezoek. Zo kan de patiënt direct starten met meten zodra de huisarts is vertrokken. 

Om te garanderen dat elke huisarts altijd genoeg meetpakketten op voorraad heeft om op elk moment een patiënt te kunnen includeren, houdt het Emma platform automatisch bij welk pakket op welke locatie is. Op deze manier kan Medicine Men eenvoudig nieuwe pakketten toesturen naar de huisartspraktijk indien de huisartspraktijk door zijn voorraad heen dreigt te geraken. Het opschalen kan snel. Zo zijn er in Drenthe bijvoorbeeld meer dan 200 meetpakketten per dag verstuurd verstuurd naar ongeveer 60 huisartspraktijken.

Oproep
Heeft u zelf een use case waarvoor u meetapparatuur en vragenlijsten zou willen inzetten in complexe transmurale zorgpaden? Neem dan contact op om de mogelijkheden die Emma u kan bieden te bespreken.

Gerelateerde artikelen
https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/167688/Provincie-Drenthe-legt-als-eerste-alle-coronapatienten-aan-de-monitor

ISO 27001NEN 7510CE