Medicine Men maakt samen met UMC Utrecht en Ziekenhuis Gelderse Vallei ontwerp voor nieuwe Europese hartfalenzorg

Het UMC Utrecht en Ziekenhuis Gelderse Vallei maken samen met Medicine Men een ontwerp voor de toekomstige integrale hartfalenzorg in drie regio’s in Spanje, Italië en Zweden. Het aantal hartfalenpatiënten stijgt snel en men zoekt daar slimme oplossingen waarin patiënten meer regie krijgen en tegelijkertijd zorgverleners worden ontlast. Hier zullen hartfalenpatiënten in alle fases van hun ziekte begeleiding krijgen, ondersteund met digitale technologie. De twee ziekenhuizen werden door het Europese TIQUE programma uitgekozen om dit ontwerp te mogen maken. Ziekenhuis Gelderse Vallei zal in de volgende fase met ondersteuning van het UMC Utrecht onderdelen in de eigen regio gaan testen. De opgedane kennis kan later gebruikt worden voor verbetering van de Nederlandse hartfalenzorg.

Door vergrijzing en de toename van welvaartsziekten groeit ook het aantal patiënten met hartfalen snel. Tegelijkertijd is er druk op de zorguitgaven en is er in alle Europese landen een tekort aan zorgpersoneel. Binnen het Europese Horizon2020 programma hebben de drie Europese regio’s  Catalonië, Avellino en Västerbotten onder de naam “TIQUE” een aanbesteding uitgeschreven voor een nieuwe vorm van regionale hartfalenzorg. Belangrijke doelen van TIQUE zijn om de patiënt zoveel mogelijk eigen regie te geven en waar mogelijk te ondersteunen door digitale technologie, zoals thuismeten, actief medicatie-aanpassen, e-learning, beslissingsondersteuning, virtual care center (regionale zorgcentrale), chatbots en apps.  Mantelzorgers kunnen met de juiste informatie een deel van ondersteuning van zorgverleners overnemen. Ook wordt gekeken of een professionele  case manager van toegevoegde waarde is.  Speciale aandacht is er voor de palliatieve fase en een focus op kwaliteit van leven van de patiënt.

Prof. Pim van der Harst, hoofd afdeling Cardiologie van het UMC Utrecht: “TIQUE is voor ons interessant en belangrijk, omdat het ons de mogelijkheid biedt om patiënt, eerste-, tweede- en derdelijns zorg te koppelen, kennis op te doen over hoe andere landen deze problematiek benaderen en deze integrale persoonsgerichte benadering uiteindelijk in de hartfalenzorg in Nederland in te zetten”.

Paul de Vries, Projectleider eHealth en innovatie in Ziekenhuis Gelderse Vallei: “Wij werken in de regio Gelderse Vallei samen met verschillende organisaties. Dat is soms complex. Daarom staan we open voor slimme digitale oplossingen voor patiënt en naasten en om de samenwerking tussen zorgverleners in onze regio te versterken. Het TIQUE ontwerp kan daarvoor een basis zijn.

Het Nederlands consortium wordt geleid door Medicine Men,ontwikkelaar van het Viduet telemedicine platform. Naast de drie consortiumpartners werken UP learning, Mediquest, Aurora Innovation AB, Machine2Learn en PEXlife mee aan dit project.

Over de TIQUE kopersgroep

TIQUE, met als projectleiding het Hospital de la Santa Creu i Sant Pau in Barcelona, vertegenwoordigt de regio’s Catalonië in Spanje, Västerbotten in Zweden en de Italiaanse provincie Avellino. Meer informatie is te vinden op https://www.tiquepcp.eu/ca/web/tique.

Over de partners

UMC Utrecht is een internationaal universitair medisch centrum met de kerntaken zorg, onderzoek en onderwijs. Met ruim 12.000 medewerkers is het UMC Utrecht, waar het Wilhelmina Kinderziekenhuis onderdeel van is, een van de grootste publieke zorginstellingen van Nederland en de grootste werkgever in de regio. Onze missie: samen verbeteren we de gezondheid van mensen en creëren we de zorg van morgen. Samen creëren we meer waarde, omdat ieder mens telt.

Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede is een veilig ziekenhuis dat zorg levert op basis van de nieuwste wetenschappelijke kennis. De zorg is hoogwaardig, goed georganiseerd en mensgericht. Samen met de patiënt en andere zorgaanbieders in het netwerk, werkt het ziekenhuis aan gezondheidswinst voor de patiënt. Dit doet het ziekenhuis door behandelingen en het voorkomen van ziekte, met aandacht voor de kwaliteit van leven. Ziekenhuis Gelderse Vallei geeft patiënten handvatten waarmee zij zelf kunnen bouwen aan een gezonde leefstijl, op basis van de bouwstenen: voeding, bewegen en slaap. Hiermee biedt het ziekenhuis hen gezondheidswinst voor hun verdere leven.

Medicine Men in Bunnik bouwt sinds 2015 zelfzorg toepassingen die gefocust zijn op patiënten met een chronische ziekte of thuisbewaking behoeven. Het Viduet-platform is ontwikkeld om zorgverleners de juiste handvatten te bieden om hun patiënten, cliënten en revalidanten optimaal op afstand te ondersteunen en te monitoren. Viduet wordt ingezet binnen ziekenhuizen, huisartspraktijken, thuiszorg en netwerkzorg voor alle chronische ziekten. Medicine Men heeft als missie om in 2030 minimaal 1 miljoen uren tijd aan zorgverleners terug te hebben gegeven. Viduet won in 2022 de Nationale Health Valley Bridgeprijs.

Deelnemende bedrijven

UP learning
Aurora Innovation (Aurora TeleQ)
Mediquest
Machine2Learn
PEX life

ISO 27001NEN 7510CE