Viduet behaalt samen met UMC Utrecht en Ziekenhuis Gelderse Vallei de hoogste score voor ontwerp nieuwe Europese hartfalenzorg

Het UMC Utrecht en Ziekenhuis Gelderse Vallei hebben samen met zorginnovatiebedrijf Medicine Men een ontwerp gemaakt voor de toekomstige integrale Europese hartfalenzorg. Hiermee wordt getest in drie regio’s in Spanje, Italië en Zweden. Het aantal hartfalenpatiënten stijgt snel en men zoekt naar slimme oplossingen waarin patiënten meer regie krijgen en tegelijkertijd zorgverleners worden ontlast. Hier zullen hartfalenpatiënten in alle fases van hun ziekte begeleiding krijgen, ondersteund met digitale technologie. Het consortium van de drie partners heeft de hoogste score (8,6/10) behaald met haar ontwerp en is nu één van drie consortia die hun ontwerp mogen doorontwikkelen. Hierbij wordt het reeds bestaande gecertificeerde Viduet platform van Medicine Men als basis ingezet.

Deze zomer maakt de TIQUE kopersgroep een definitieve selectie voor twee consortia. Zij mogen hun platform in genoemde regio’s installeren voor gebruikstesten met het door UMC Utrecht geschreven onderzoeksprotocol.

Door vergrijzing en de toename van welvaartsziekten groeit ook het aantal patiënten met hartfalen snel. Tegelijkertijd is er druk op de zorguitgaven en is er in alle Europese landen een tekort aan zorgpersoneel. Binnen het Europese Horizon2020 programma hebben de drie Europese regio’s  Catalonië, Avellino en Västerbotten onder de naam “TIQUE” een aanbesteding uitgeschreven voor een nieuwe vorm van regionale hartfalenzorg. Belangrijke doelen van TIQUE zijn om de patiënt zoveel mogelijk eigen regie te geven en waar mogelijk te ondersteunen door digitale technologie, zoals thuismeten, actief medicatie-aanpassen, e-learning, beslissingsondersteuning, virtual care center (regionale zorgcentrale/medisch service centrum), AI chatbots en apps.  Mantelzorgers kunnen met de juiste informatie een deel van ondersteuning van zorgverleners overnemen. Ook wordt gekeken of een professionele case manager van toegevoegde waarde is.  Speciale aandacht is er voor de palliatieve fase en een focus op kwaliteit van leven van de patiënt.

Een belangrijke uitdaging in dit project is, dat ieder land een eigen inrichting van de zorg heeft en dat de vergoedingssystemen anders zijn. Daar komt bovenop dat de Noord Europese cultuur en relatie patient-zorgverlener heel anders is dan in Zuid Europa. Ook de mate van digitalisering is in de drie betrokken landen heel verschillend. Lukt het de partners om een universele oplossing te ontwikkelen, dan kan deze mogelijk op meerdere plaatsen in Europa geïmplementeerd worden.

Prof. Pim van der Harst, hoofd afdeling Cardiologie van het UMC Utrecht: “Ik ben verheugd dat ons voorstel in fase 2 de hoogste score heeft gekregen. Het is belangrijk dat de zorg voor hartfalenpatiënten meer holistisch wordt bekeken. In TIQUE werken alle zorgorganisaties samen met de patiënt en de familie. Dit model is universeel en kan dus ook bij patiënten met andere chronische aandoeningen ingezet worden.”

Bij het Ziekenhuis Gelderse Vallei is veel enthousiasme over de regionale insteek. Thomas Oosterhof, cardioloog in Ziekenhuis Gelderse Vallei: “TIQUE is geïnitieerd vanuit drie Buitenlandse Europese regio’s met ieder een ander zorgsysteem. Het ontwikkelde platform moet in ieder land of regio kunnen werken. Een flexibel platform is ook heel geschikt voor gebruik in verschillende Nederlandse regio’s. Ik ben heel blij dat we als partner in dit Nederlands consortium mee doen. Zo kunnen we zien of het voor onze regio goed inzetbaar is en of het aansluit op het speerpunt van Ziekenhuis Gelderse Vallei: voeding, bewegen en slaap.”

Sandra Rozeboom, verpleegkundig specialist in Ziekenhuis Gelderse Vallei: “Samen met Marieke Hijnekamp (hartfalenverpleegkundige) denk ik mee in het TIQUE project. Wij zien veel potentie in de Viduet app voor zowel patiënten als zorgverleners, doordat de samenwerking tussen patiënt, mantelzorger en zorgprofessional wordt ondersteund. Dit kan in de toekomst helpen op het gebied: Juiste zorg op de juiste plek, sneller instellen op optimale medicatie en ondersteuning in zelfmanagement.”

Het Nederlands consortium wordt geleid door Medicine Men, ontwikkelaar van het Viduet telemedicine platform. Naast de drie consortiumpartners werken de bedrijven UP learning, Mediquest, Aurora Innovation AB, Silo AI (voormalig Machine2Learn) en pexlife mee aan dit project.

Over de TIQUE kopersgroep

TIQUE, met als projectleiding het Hospital de la Santa Creu i Sant Pau in Barcelona, vertegenwoordigt de regio’s Catalonië in Spanje, Västerbotten in Zweden en de Italiaanse provincie Avellino. Meer informatie is te vinden op https://www.tiquepcp.eu/ca/web/tique.

Over de partners

Het UMC Utrecht is een internationaal universitair medisch centrum met de kerntaken zorg, onderzoek en onderwijs. Met ruim 12.000 medewerkers is het UMC Utrecht, waar het Wilhelmina Kinderziekenhuis onderdeel van is, een van de grootste publieke zorginstellingen van Nederland en de grootste werkgever in de regio. Onze missie: samen verbeteren we de gezondheid van mensen en creëren we de zorg van morgen. Samen creëren we meer waarde, omdat ieder mens telt. https://www.umcutrecht.nl/

Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede levert zorg op basis van de nieuwste wetenschappelijke kennis. De zorg is hoogwaardig, goed georganiseerd en mensgericht. Samen met de patiënt en andere zorgaanbieders in het netwerk, werkt het ziekenhuis aan gezondheidswinst voor de patiënt. Dit doet het ziekenhuis door behandelingen en het voorkomen van ziekte, met aandacht voor de kwaliteit van leven. Ziekenhuis Gelderse Vallei geeft patiënten handvatten waarmee zij zelf kunnen bouwen aan een gezonde leefstijl, op basis van de bouwstenen: voeding, bewegen en slaap. Hiermee biedt het ziekenhuis hen gezondheidswinst voor hun verdere leven. www.geldersevallei.nl

Medicine Men in Bunnik bouwt sinds 2015 zelfzorgtoepassingen die gefocust zijn op patiënten met een chronische ziekte die thuisbewaking behoeven. Het Viduet-platform is ontwikkeld om zorgverleners de juiste handvatten te bieden om hun patiënten, cliënten en revalidanten optimaal op afstand te ondersteunen en te monitoren. Viduet wordt ingezet binnen ziekenhuizen, huisartspraktijken, thuiszorg en netwerkzorg voor alle chronische ziekten. Medicine Men heeft als missie om in 2030 minimaal 1 miljoen uren tijd aan zorgverleners terug te hebben gegeven. Viduet won in 2022 de Nationale Health Valley Bridgeprijs met haar transmurale COPD oplossing. Voor meer informatie, bezoek https://viduet.nl

Deelnemende bedrijven

https://uplearning.nl

https://aurorainnovation.com/nl

https://home.mediquest.nl

https:// https://www.silo.ai/

https://www.pexlife.com

ISO 27001NEN 7510CE