Home / Zorgprofessional / Blog / Emma verbindt IT-infrastructuur

Emma verbindt IT-infrastructuur

Koppeling met het elektronisch patiëntendossier (EPD)
Met de nieuwe functionaliteit om meetgegevens, vragenlijsten, en berichten te kunnen versturen naar het EPD hebben we in 2021 een grote mijlpaal bereikt. Een veelgehoorde wens van zorgverleners in de eerste en tweede lijn was namelijk om meetgegevens direct door te kunnen sturen naar huisarts- en ziekenhuisinformatiesystemen (HIS & ZIS). Op deze manier worden veranderingen in vitale waarden van de patiënt altijd in het medisch dossier van de patiënt gerapporteerd, zonder dat de zorgverleners zelf extra tijd kwijt zijn aan het invoeren/overtypen van de door de patiënt aangeleverde data. Op deze manier draagt Emma niet alleen bij aan het efficiënter inrichten van chronische zorg, maar kan Emma ook bijdragen aan een hogere patiëntveiligheid, doordat het medisch dossier voortaan altijd geupdate wordt met relevante veranderingen in vitale waarden.

Om deze data door te sturen maakt het Emma platform gebruik van een koppeling met Zorgmail. Dit betekent dat alle organisaties die gebruik maken van een Zorgmail koppeling, nu ook meetdata, vragenlijsten en berichten zouden kunnen ontvangen in hun HIS/ZIS. 

Er zijn verschillende situaties te bedenken waarop het handig kan zijn om data direct door te sturen naar het HIS/ZIS. Zo kan Emma bijvoorbeeld data naar het HIS/ZIS doorsturen in de volgende situaties:

  • De patiënt rond een meting af binnen een met de zorgverlener afgesproken meetvenster.
  • De patiënt meet een afwijkende waarde. Bijvoorbeeld een bloeddruk boven de 180 mmHg, of een nuchtere glucose boven de 25 mmol/l.
  • De patiënt heeft een vragenlijst ingevuld.
  • De patiënt heeft alarmerende symptomen ingevuld in een vragenlijst. 
  • Emma constateert dat de patiënt onvoldoende participeert op de afgesproken metingen en vragenlijsten.

Vanuit een technisch oogpunt kan Emma deze berichten op twee manieren versturen:

  • EDIFACT MEDVRI bericht: dit is een berichttype waarbij Emma de volledige bericht tekst zelf kan inrichten.
  • MEDLAB: Dit berichttype wordt gebruikt om de in Emma gemeten meetwaarden op de juiste plek (tussen de andere meetwaarden in het HIS/ZIS) op te slaan.

SSO-koppelingen
Naast de Zorgmail koppeling voor het doorsturen van meetdata naar het HIS/ZIS, biedt een SSO-koppeling zorgverleners de mogelijkheid om vanuit hun HIS/ZIS direct het Emma platform te openen. Dit maakt het gebruik van het Emma platform nog makkelijker. Voorbeelden van voordelen van deze SSO-koppeling zijn:
Emma kan altijd eenvoudig worden geopend vanuit het HIS/ZIS.
Bij het aanmaken van een Emma account voor een nieuwe patiënt worden direct de juiste persoonsgegevens overgenomen vanuit het HIS/ZIS. Dit maakt het aanmelden nog eenvoudiger.

TetraHIS is het eerste HIS dat via een SSO-verbinding aan het Emma platform is gekoppeld. Deze koppeling is afgelopen zomer gemaakt. Praktisch betekent dit dat huisartspraktijken die gebruik maken van TetraHIS, nu ook gebruik kunnen gaan maken van deze verbinding.

 

Vragen?
Heeft u vragen over de mogelijkheden voor uw zorgorganisatie. Neem dan contact op met onze supportafdeling.

ISO 27001NEN 7510CE