Bezoek de site als:ConsumentZorgprofessional |

Uw privacy

Versie: 14-06-2022

Viduet heeft als primair gebruiksdoel om patienten met een chronische ziekte te ondersteunen. Binnen dit zogenaamde E-health Ondersteund zelfmanagement biedt Viduet U een of meer interventies aan, waarmee u uw gezondheid beter kunt managen. Om dat effectief en veilig te kunnen doen dienen gemeten parameters zoals o.a. uw bloeddruk, activiteit en/of antwoorden op vragenlijsten in onze systemen worden gebruikt en opgeslagen.

Indien u een ander persoon via een unieke code toestemming hebt gegeven om uw gegevens in te kunnen zien, kan deze – via een persoonlijk Viduet account – uw gegevens inzien en, afhankelijk van zijn/haar toegangsrechten, instellingen aanpassen. U kunt op ieder moment via de Viduet app of het Viduet dashboard een toegangsrecht van een ander intrekken.

Mogelijk gebruiken wij in de toekomst bepaalde gegevens en persoonskenmerken voor onderzoek. Dit zal in geanonimiseerde vorm gebeuren. U hebt voor deze vorm van gebruik in de gebruiksvoorwaarden toestemming gegeven. Mocht u dat niet willen, dan kunt u ten allen tijde verzoeken om uw gegevens uit onze systemen te verwijderen. Daarnaast is het mogelijk dat wij bepaalde gegevens gebruiken voor het verbeteren van het platform. Ook hiervoor kunt u ten allen tijde een verzoek indienen om uw gegevens uit onze systeem te verwijderen

Beveiliging

Onze servers zijn voorzien van uitgebreide firewalls en gebruiken de nieuwste versies van de besturingssoftware. Gebruikerswachtwoorden zijn versleuteld opgeslagen. Wij gebruiken het beveiligde https protocol voor de belangrijkste gegevensverbindingen tussen de gebruiker en onze servers, zowel voor de smartphone apps als browsers. 

Google Analytics en cookies

Wij maken gebruik van Google Analytics. Dit gebruik is anoniem en valt hierdoor niet onder de AVG.

IP-adressen worden geanonimiseerd en er worden geen User IDs opgeslagen.

Wij maken op deze website gebruik van functionele cookies. Dit gebruik is anoniem en valt hierdoor niet onder de AVG.

Uw rechten

U hebt het recht op inzage, vergetelheid, rectificatie en/of aanvulling, data portabiliteit, beperking van het verwerken, een menselijk blik op de verwerking en bezwaar kunnen maken op de gegevensbewerking. Voor het indienen van zo’n verzoek dient u contact met ons op te nemen. Zie hiervoor de contact pagina. We reageren op uw verzoeken binnen 4 weken.

Mochten er bij uw verzoek onvoldoende gegevens aangeleverd zijn, dan hebben wij het recht om meer gegevens op te vragen om zo aan het verzoek te kunnen voldoen. 

Op basis van artikel 12 lid 5 van de AVG kunnen wij kosten vragen of het verzoek weigeren mocht het verzoek ongegrond of buitensporig zijn. 

Als u het niet eens bent met het antwoord dat u van ons krijgt, dan kunt u hier een klacht over indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Grondslag voor verwerking

Op basis van de grondslag toestemming van u verwerken wij uw gegevens. In sommige gevallen verwerken wij uw gegevens ook op basis van de grondslag om een overeenkomst met uw zorgverlener uit te voeren. 

Doelen van de verwerking van uw gegevens

Wij verwerken uw gegevens voor de volgende doelen:

  • het kunnen aanmaken van een account
  • u kunnen contacteren voor ondersteuning
  • het kunnen afleveren van apparatuur

Gevraagde rechten voor de app op uw telefoon

Foto-, media- en bestandstoegang worden gebruikt voor het instellen van uw profielfoto, als bijlage bij berichten die u met uw eigen community deelt en om smartwatch app-bestanden te kunnen uploaden naar een smartwatch. Technische informatie over uw telefoon en synchronisatie worden gebruikt om de werking van de app op toestellen van verschillende leveranciers en modellen te verbeteren. De app heeft Internettoegang nodig om te kunnen communiceren met de Viduet server. De camera wordt gebruikt wanneer u zelf een profielfoto wil maken, beeldbellen en het maken van foto’s van bijvoorbeeld uw medicatie of hulpmiddel. Bluetooth en locatie worden gevraagd wanneer uw telefoon moet verbinden met apparatuur. Wij verwerken geen locatiegegevens.

Uw gegevens met derden delen

Binnen Viduet kunt u zelf bepalen met wie u uw gegevens deelt. Dit gebeurt via een zogeheten community waarin u iemand kunt toevoegen. U kunt iemand op ieder moment besluiten om iemand uit uw community te verwijderen. 

Buiten Viduet worden uw gegevens niet zomaar gedeeld met derden door ons. Als dit gebeurt, dan zal dit altijd in geanonimiseerde vorm gebeuren, tenzij dit niet mogelijk is voor het doel. Als dit niet in geanonimiseerde vorm kan gebeuren, dan zal u hiervan apart op de hoogte worden gesteld en ook om toestemming gevraagd worden. 

Bewaartermijn van uw gegevens

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren. U kunt ten allen tijde een verzoek indienen voor het verwijderen van uw gegevens. Hiervoor kunt u contact opnemen met ons via de contact pagina.

Contact

Hebt u vragen over Viduet, wilt u een suggestie doen voor een functionaliteit of een bug melden? Mail dit dan naar support@medicinemen.eu.

Medicine Men B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63124939.

Medicine Men B.V. is gevestigd op Papendorpseweg 53-59, 3528 BJ in Utrecht. Onze telefoonnummer is 085-1307020.

 

Onze functionaris gegevensbescherming is Jasper Modderaar. Via functionarisgegevensbescherming@medicinemen.nl kunt u per mail contact krijgen.

In sommige gevallen verwerkt Emma uw gegevens in opdracht van uw zorgverlener/instantie. Als u vragen, opmerkingen of verzoeken hebt, dan dient u contact op te nemen met de verwerkingsverantwoordelijke, wat dan vaak uw zorgverlener/instantie is of met degene zoals die in de overeenkomst staat met hen.

ISO 27001NEN 7510CE
website: sbddesign.nl