Home / Zorgprofessional / Blog / Minder COPD-longaanvallen door gezamenlijke inzet ziekenhuis, eerste-lijn en eHealth

Minder COPD-longaanvallen door gezamenlijke inzet ziekenhuis, eerste-lijn en eHealth

Door de inzet van verschillende zorgverleners en het eHealth tool EmmaCOPD in de regio West-Brabant is het aantal longaanvallen bij een deel van de patiëntgroep fors teruggelopen. Deze week is een onderzoek door het LUMC gestart om deze resultaten in een grotere groep patiënten te valideren.

Na een succesvolle co-creatie pilot in 2017 met patiënten, het Bravis ziekenhuis en diverse zorgverleners in de regio, is deze week een onderzoek door onderzoekers uit de groep van Prof. Niels Chavannes (LUMC) gestart. Onder leiding van een team binnen het Bravis ziekenhuis, locatie Roosendaal en Bergen op Zoom, wordt een groep van 40 patiënten een smartwatch aangemeten en krijgen zij en hun buddy (partner, of een van de kinderen) instructie hoe het EmmaCOPD eHealth tool te gebruiken op de smartphone. Patiënten staan in contact met hun (of zijn verbonden met hun) huisarts, fysiotherapeut, diëtiste, longverpleegkundige, de thuiszorg, longarts en hun buddy. Deze kunnen meekijken en signalen ontvangen wanneer hulp of ondersteuning nodig is.

EmmaCOPD als verbindend, transmuraal eHealth platform
EmmaCOPD is een CE Medical Device gecertificeerd zelfmanagement platform voor COPD-patiënten, dat hen verbindt met alle personen die hen ondersteunen bij het managen van hun ziekte. Het is een Persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) waarin patiënten regie kunnen voeren over wie mee kijkt. Patiënten dragen een smartwatch, waarmee zij hun bewegingsactiviteit en slaappatroon kunnen inzien. Nadat zij met de eigen fysiotherapeut individuele stappen of doelen hebben afgesproken, kunnen zij zelfstandig hun beweging op peil houden. Lukt dat niet, dan wordt eerst hun buddy gewaarschuwd, en in een later stadium de fysiotherapeut. De programma’s zijn geheel aangepast aan het specifieke activiteitenpatroon van individuele COPD-patiënten.

Longaanval actieplan COPD
Het Longfonds en de Longalliantie Nederland moedigen het gebruik door patiënten van het longaanval actieplan COPD aan. Dit binnen het UMC Utrecht ontwikkelde papieren hulpmiddel helpt patiënten om eerder een longaanval te herkennen. Eerder ingrijpen betekent meestal een ernstiger longaanval voorkomen. In EmmaCOPD is een digitale workflow (DigiLap) opgenomen, waarbinnen de patiënt de stappen uit het longaanvalactieplan met een app doorloopt. Bijkomend voordeel is, dat zorgverleners inzicht krijgen in het ziekteverloop en milde longaanvallen thuis.

Medicatietrouw is bij COPD-patiënten een belangrijk onderwerp. Niet tijdig en regelmatig de medicatie nemen, betekent een hogere gevoeligheid voor longaanvallen. EmmaCOPD bevat de prijswinnende medicatie-alarmfunctie die in 2017 door het AMC bij patiënten met een chronische ziekte succesvol is ingezet. Met EmmaCOPD kunnen de zorgverleners in West-Brabant gevalideerde vragenlijsten voor hun patiënt inroosteren. De binnen het UMCG ontwikkelde Clinical COPD Questionnaire en de ziektelastmeter van Maastricht UMC kunnen bijvoorbeeld in een gewenste frequentie op de Emma patiëntenapp uitgevraagd worden. Patiënten hoeven deze lijst niet meer bij ieder consult en elke zorgverlener in te vullen. Aangesloten zorgverleners zien grafisch over de tijd hoe de functionele status van de patiënt zich ontwikkelt.

Ambitieuze doelstellingen
Oscar van Dijk, CEO van Medicine Men, de ontwikkelaar van EmmaCOPD: “Ons doel is om samen met alle partners in de regio het aantal opnames als gevolg van een longaanval sterk terug te brengen. Eerst met een kwart, maar daarna met meer dan de helft. EmmaCOPD gaat meer en steeds effectievere deelinterventies bevatten. Wanneer zorgorganisaties deze zorgtechnologie integreren in hun regionale zorgprocessen liggen nog grotere verbeteringen voor patiënten en de zorgkosten in het verschiet.”

ISO 27001NEN 7510CE