Home / Zorgprofessional / Blog / EmmaCOPD nu ook in eerstelijnszorg

EmmaCOPD nu ook in eerstelijnszorg

Huisartsen in de regio Gooi en Vechtstreek zijn samen met fysiotherapiepraktijken en ziekenhuis Tergooi gestart met het aansluiten van de eerste patiënten op EmmaCOPD. Waar onderzoek door het Leiden UMC heeft aangetoond dat de inzet van EmmaCOPD het aantal ziekenhuisopnames bij COPD-patiënten met 70% vermindert, wordt in dit project van de RHOGO onderzocht of EmmaCOPD kan worden opgenomen in de reguliere zorg. 

Samenwerking tussen eerste en tweede lijn vormt hierbij een essentieel onderdeel.

Het project is geïnitieerd door de Regionale Huisartsenorganisatie Gooi en Omstreken (RHOGO) en het wordt gefinancierd door het programma Zorg Dichterbij. In het Zorg Dichterbij programma hebben ziekenhuis Tergooi en zorgverzekeraar Zilveren Kruis afgesproken om 20% van de huidige ziekenhuiszorg dichter bij de patiënt te brengen: in de wijk of bij de patiënt thuis. EmmaCOPD maakt dit mogelijk door COPD-patiënten meer regie te geven over hun eigen gezondheid.

Middels EmmaCOPD worden patiënten op afstand begeleid door de praktijkondersteuner, huisarts en fysiotherapeut. De toepassing bestaat uit twee delen: een coachingsfunctie en een smartphone-app. Met de coachingsfunctie kan de eigen fysiotherapeut patiënten op afstand coachen met behulp van een Fitbit-smartwatch en speciaal aangepaste software. De smartphone-app helpt een COPD-patiënt via het digitaal longaanvalactieplan (DigiLAP) om de juiste actie te ondernemen wanneer zich symptomen van een longaanval voordoen. Indien gewenst wordt ook de mantelzorger in het zorgproces betrokken om de patiënt te stimuleren om bepaalde activiteit doelstellingen te halen. 

Wij houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen binnen dit project.

ISO 27001NEN 7510CE