Bezoek de site als:ConsumentZorgprofessional |

COVID-19

Volg patiënten met COVID-19 op afstand en onderneem tijdig de juiste acties

Viduet leent zich door de inrichting van de software goed voor transmurale zorgpaden. Dit maakt het mogelijk om patiënten eenvoudig door- en terug te verwijzen tussen de eerste en tweede lijn. Viduet helpt je om de transmurale zorgpaden van patiënten met COVID-19 zo efficiënt mogelijk in te richten. Zo krijgen alle betrokken zorgverleners meer inzicht in de gezondheid van hun patiënt, en kan iedereen zijn tijd zo efficiënt mogelijk besteden. Bekijk hieronder onze zorgmodules voor COVID-19 die in transmurale netwerken gebruikt kunnen worden.

Met Viduet vergroot je de effectiviteit en verhoog je de efficiëntie binnen jouw organisatie

  • Eenvoudig door- en terugverwijzen tussen eerste en tweede lijn
  • Interoperabel met veel verschillende informatiesystemen
  • Gepersonaliseerde zorg

Wilt je meer weten, neem dan graag contact met ons op.

COVID-19 Regionaal

Transmurale zorg voor COVID-19 patiënten.

Activity coach

Coach de patiënten om een optimaal bewegingspatroon aan te nemen.

COVID-19 Regionaal

Transmurale zorg voor COVID-19 patiënten.

Met deze zorgmodule biedt Viduet de mogelijkheid om via thuismonitoring patiënten met COVID-19 minder lang in het ziekenhuis te laten verblijven of patiënten aan de voorkant uit het ziekenhuis weg te houden. 

 

Patiënten worden thuis gemonitord op zuurstofsaturatie, lichaamstemperatuur, ademhalingsfrequentie en relevante symptomen. Indien gewenst biedt Viduet ook de mogelijkheid om patiënten te monitoren op glucosedagcurves. Om al deze metingen te kunnen uitvoeren ontvangt de patiënt aan Viduet gekoppelde meetapparatuur. De patiënt meet op de afgesproken meettijden en synchroniseert zijn metingen eenvoudig in de Viduet app. Voor de monitoring op symptomen vult de patiënt dagelijks vragenlijsten in. 

 

Zodra drempelwaarden voor symptomen of meetwaarden worden overschreden, worden patiënt en de juiste zorgverlener direct op de gewenste manier gewaarschuwd. Op deze manier kan direct op de juiste manier worden ingegrepen zodra de situatie hierom vraagt.

 

Via de zorgmodule COVID-19 regionaal maakt Viduet het mogelijk om ziekenhuis, huisarts, spoedpost, thuiszorg, en medisch regie centra samen te laten werken rondom de patiënt. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de architectuur van het platform. In onderstaande afbeelding wordt aan de hand van het Viduet zorgringen-model schematisch weergegeven hoe Viduet deze samenwerking mogelijk maakt.

 

Viduet maakt het mogelijk om elke betrokken zorgverlener eenvoudig op de juiste manier te betrekken in het zorgpad van de patiënt. Hierin zijn veel combinaties mogelijk. Allereerst worden alle betrokken zorgverleners eenvoudig toegevoegd aan de community van de patiënt. Vervolgens kunnen zorgverleners met een enkele knop-indruk in het persoonlijk zorgprogramma een volledig zorgpad voor een nieuwe patiënt klaarzetten, inclusief de gewenste instellingen voor het afhandelen van signalen. Op deze manier kan ook het zorgpad van de patiënt op ieder moment eenvoudig worden omgezet. Dit maakt het mogelijk om patiënten die worden door- of terugverwezen eenvoudig over te laten stappen op hun nieuwe zorgpad.

 

Activity coach

Coach de patiënten om een optimaal bewegingspatroon aan te nemen.

Bewegen is een belangrijke factor die het ziektebeloop van Long COVID patiënten kan beïnvloeden. Met behulp van de Activity Coach zorgmodule zorg je ervoor dat de patiënt gecoacht wordt om een optimaal bewegingspatroon aan te nemen. Zo wordt de patiënt gecoacht om, zonder zichzelf te overbelasten, toch genoeg te bewegen om het revalidatieproces te bevorderen.

 

Wanneer je ervoor kiest om de Activity Coach in te zetten, zal de patiënt zijn bewegingspatroon bijhouden via de smartwatch. Met behulp van onze speciaal ontwikkelde software voor deze smartwatch zal de patiënt gedurende de hele dag gecoacht worden om binnen de door zijn zorgverlener ingestelde bandbreedtes te bewegen, ook als de patiënt te veel beweegt.

 

Deze zorgmodule is eenvoudig te combineren met coaching door een fysiotherapeut. In dat geval kan de fysiotherapeut de optimale bandbreedtes instellen en waar nodig aanpassen. Via een slim algoritme herkent Viduet wanneer de patiënt gedurende een langere periode buiten zijn bandbreedte beweegt. Viduet kan dan ook de fysiotherapeut en patiënt op de gewenste wijze informeren, zodat de ingestelde bandbreedtes eventueel kunnen worden herzien.

ISO 27001NEN 7510CE
website: sbddesign.nl