Bezoek de site als:ConsumentZorgprofessional |

Hypertensie

Volg jouw patiënten met Hypertensie op afstand en onderneem tijdig de juiste acties

Viduet helpt je om de zorgpaden van jouw patiënten met hypertensie zo efficiënt mogelijk in te richten. Zo krijg je meer inzicht in de gezondheid van jouw patiënt, en kun je jouw tijd zo efficiënt mogelijk besteden. Samen met jouw patiënt kun je een persoonlijk zorgprogramma samenstellen aan de hand van verschillende zorgmodules. Binnen de zorgmodules voor hypertensie staat de geprotocolleerde thuisbloeddrukmeting centraal. De geprotocolleerde thuisbloeddrukmeting via Viduet (voorheen bekend als EmmaHBPM), is in lijn met de Nederlandse en Europese hypertensie richtlijnen. Bekijk hieronder onze zorgmodules voor hypertensie.

Met Viduet vergroot je de effectiviteit en verhoog je de efficiëntie binnen jouw ziekenhuis

  • Interoperabel met ZIS
  • Efficiëntere consulten
  • Inzicht in meettrouw
  • Gepersonaliseerde zorg

Wil je meer weten, neem dan graag contact met ons op.

Hypertensie diagnostiek

Diagnostiek bij hypertensie patiënten.

Activity Coach

Coach patiënten om een optimaal bewegingspatroon aan te nemen.

Hypertensie medicatietitratie

Instellen van medicatie bij een patiënt met hypertensie.

Hypertensie monitoring

Monitor patiënten met hypertensie op afstand.

Complexe hypertensie monitoring

Monitor patiënten met complexe hypertensie op afstand.

Hypertensie diagnostiek

Diagnostiek bij hypertensie patiënten

Deze zorgmodule kan worden ingezet bij patiënten met hypertensie die verder moeten worden onderzocht op de achterliggende oorzaak van hun hypertensie.

Met behulp van geprotocolleerde thuisbloeddrukmetingen die volledig volgens de Nederlandse en Europese hypertensie richtlijnen worden uitgevoerd, biedt Viduet de zorgverlener een alternatief voor de conventionele 24-uursmeting. Daarnaast biedt deze zorgmodule de mogelijkheid om symptomen op het juiste moment uit te vragen via vragenlijsten die op basis van bloeddrukmetingen kunnen worden getriggerd. Tot slot helpt deze zorgmodule bij het efficiënter inrichten van het zorgpad door de patiënt actief te herinneren aan al zijn controle-afspraken, zoals bijvoorbeeld het laten prikken van bloed.

 

Bij de inzet van onze geprotocolleerde thuis weekmeting meet de patiënt zijn bloeddruk thuis op een volledig betrouwbare manier. Zo krijg je als zorgverlener een beter inzicht in de bloeddrukgegevens van jouw patiënten. Bij de thuisbloeddrukmeting wordt er gebruikgemaakt van de geprotocolleerde thuismeting die wordt geadviseerd door de Nederlandse CVRM-richtlijn. Er wordt gebruikgemaakt van de gevalideerde Microlife bloeddrukmeter, die naast het meten van de bloeddruk ook screent op atriumfibrilleren. Bij vragen of problemen met de bloeddrukmeters stelt de patiënt de vragen aan onze supportafdeling.

Hypertensie medicatietitratie

Instellen van medicatie bij een patiënt met hypertensie

Deze is module is in te zetten wanneer de medicatie van een patiënt ingesteld moet worden. Gedurende deze periode wordt vaak de bloeddrukmedicatie afgebouwd en later weer opgebouwd. De patiënt meet gedurende de gehele periode elke dag tweemaal zijn bloeddruk. Hierbij wordt er gebruikgemaakt van onze geprotocolleerde thuisbloeddrukmeting waarbij patiënten hun bloeddruk volledig volgens de Nederlandse hypertensie richtlijn meten. 

Wanneer de meetwaarden de drempelwaarden overschrijden worden zorgverlener en patiënt op de gewenste manier gewaarschuwd. Zo kan er direct de juiste actie ondernomen worden.

Activity coach

Coach patiënten om een optimaal bewegingspatroon aan te nemen.

Bewegen is een belangrijke factor die het ziektebeloop van hypertensie patiënten kan beïnvloeden. Met behulp van de Activity Coach zorgmodule zorg je ervoor dat de patiënt gecoacht wordt om een optimaal bewegingspatroon aan te nemen. Zo wordt de patiënt gecoacht om, zonder zichzelf te overbelasten, toch genoeg te bewegen om het revalidatieproces te bevorderen.

 

Wanneer je ervoor kiest om de Activity Coach in te zetten, zal de patiënt zijn bewegingspatroon bijhouden via de smartwatch. Met behulp van onze speciaal ontwikkelde software voor deze smartwatch zal de patiënt gedurende de hele dag gecoacht worden om binnen de door zijn zorgverlener ingestelde bandbreedtes te bewegen, ook als de patiënt te veel beweegt.

 

Deze zorgmodule is eenvoudig te combineren met coaching door een fysiotherapeut. In dat geval kan de fysiotherapeut de optimale bandbreedtes instellen en waar nodig aanpassen. Via een slim algoritme herkent Viduet wanneer de patiënt gedurende een langere periode buiten zijn bandbreedte beweegt. Viduet kan dan ook de fysiotherapeut en patiënt op de gewenste wijze informeren, zodat de ingestelde bandbreedtes eventueel kunnen worden herzien.

Hypertensie monitoring

Monitor patiënten met hypertensie op afstand

Deze module maakt het mogelijk om patiënten met hypertensie te monitoren. De patiënt doet op de afgesproken momenten een geprotocolleerde thuisbloeddrukmeting volgens de Nederlandse CVRM-richtlijn. Hierbij wordt er gebruikgemaakt van de gevalideerde Microlife bloeddrukmeter, die naast het meten van de bloeddruk ook screent op atriumfibrilleren. Bovendien kunnen vragenlijsten worden ingezet om trends in het ziektebeloop inzichtelijk te maken voor zorgverlener en patiënt. 

Wanneer de meetwaarden de drempelwaarden overschrijden worden zorgverlener en patiënt op de gewenste manier gewaarschuwd. Zo kan er direct de juiste actie ondernomen worden.

Complexe hypertensie monitoring

Monitor patiënten met complexe hypertensie op afstand.

Deze zorgmodule is gericht op patiënten met complexe hypertensie. De geprotocolleerde thuisbloeddrukmeting wordt in deze zorgmodule maandelijks ingezet om patiënten te monitoren op hun hypertensie. Daarnaast kunnen vragenlijsten worden ingezet om trends in symptomen beter in beeld te brengen. Op basis van deze metingen kan de zorgverlener bepalen hoe vaak de patiënt langs moet komen voor een consult in het ziekenhuis. Tevens kan de zorgverlener aan de hand van deze inzichten bepalen of de medicatie aangepast moet worden. Hiervoor kan dan tijdelijk de Hypertensie medicatietitratie module worden ingezet. 

Wanneer de meetwaarden de drempelwaarden overschrijden worden zorgverlener en patiënt op de gewenste manier gewaarschuwd. Zo kan er direct de juiste actie ondernomen worden.

ISO 27001NEN 7510CE
website: sbddesign.nl