Bezoek de site als:ConsumentZorgprofessional |

Nierfalen

Viduet helpt je om de zorgpaden van jouw patiënten met nierfalen, zo efficiënt mogelijk in te richten. Zo krijg je meer inzicht in de gezondheid van jouw patiënt, en kun je jouw tijd zo efficiënt mogelijk besteden. Samen met jouw patiënt kun je een persoonlijk zorgprogramma samenstellen aan de hand van verschillende zorgmodules. Bekijk hieronder onze zorgmodules voor nierfalen.

Met Viduet vergroot je de effectiviteit en verhoog je de efficiëntie binnen jouw ziekenhuis

  • Interoperabel met ZIS
  • Efficiëntere consulten
  • Inzicht in meettrouw
  • Gepersonaliseerde zorg

Wil je meer weten, neem dan graag contact met ons op.

Dialyse thuis

Monitor patiënten tijdens hun thuisdialyse.

Activity coach

Coach de patiënt om een optimaal bewegingspatroon aan te nemen.

Dialyse voorbereiden

Monitor patiënten die binnenkort worden gedialyseerd en plan waar nodig de dialyse sneller in.

Niertransplantatie revalidatie

Krijg meer zicht op het revalidatieproces van patiënten die een niertransplantatie hebben ondergaan.

Dialyse thuis

Monitor patiënten tijdens hun thuisdialyse

Tegenwoordig kan er voor sommige patiënten gekozen worden voor een thuisdialyse. Wanneer er wordt gekozen voor thuisdialyse is het extra belangrijk dat de zorgverleners op afstand relevante meetwaarden kunnen monitoren. Met deze zorgmodule biedt Viduet zorgverleners de mogelijkheid om patiënten die thuis worden gedialyseerd op afstand te monitoren.

 

Binnen deze zorgmodule wordt er gemonitord op bloeddruk, gewicht en klachten. Om bloeddruk en gewicht te meten ontvangt de patiënt apparatuur die aan Viduet zijn gekoppeld. Klachten worden gemonitord via een vragenlijst.

 

Viduet maakt de trends op meetwaarden en klachten inzichtelijk voor zorgverlener en patiënt. Zodra metingen buiten de bandbreedte vallen, worden zorgverlener en patiënt direct op de gewenste manier geïnformeerd. Zo kunnen zij op het juiste moment de juiste actie ondernemen.

Dialyse voorbereiden

Monitor patiënten die binnenkort worden gedialyseerd

Via deze zorgmodule biedt Viduet de mogelijkheid om patiënten die in aanmerking komen voor dialyse in het ziekenhuis op afstand te monitoren in de fase voorafgaand aan de dialyse. In deze fase is het erg belangrijk dat de patiënt tijdig aan de bel trekt bij toenemende klachten. Het komt echter regelmatig voor dat patiënten een verergering pas te laat opmerken. Met deze zorgmodule helpt Viduet patiënt en zorgverlener om meer inzicht te geven in de belangrijke meetwaarden, zodat indien nodig het behandelplan kan worden aangepast. Dit kan ervoor zorgen dat ziekenhuisopnames worden voorkomen.

 

Binnen deze zorgmodule wordt er gemonitord op bloeddruk, gewicht en klachten. Om bloeddruk en gewicht te meten ontvangt de patiënt apparatuur die aan Viduet zijn gekoppeld. Klachten worden gemonitord via een vragenlijst.

 

Viduet maakt de trends op meetwaarden en klachten inzichtelijk voor zorgverlener en patiënt. Zodra metingen buiten de bandbreedte vallen, worden zorgverlener en patiënt direct op de gewenste manier geïnformeerd. Zo kunnen zij op het juiste moment de juiste actie ondernemen.

Activity Coach

Coach de patiënt om een optimaal bewegingspatroon aan te nemen

Bewegen is een belangrijke factor die het ziektebeloop van patiënten met nierfalen kan beïnvloeden. Met behulp van de Activity Coach zorgmodule zorg je ervoor dat jouw patiënt gecoacht om een optimaal bewegingspatroon aan te nemen. Aangezien bewegen zo enorm belangrijk is voor patiënten met nierfalen, kan deze zorgmodule erg goed gecombineerd worden met de volgende zorgmodules: Dialyse thuis, Dialyse voorbereiden en Niertransplantatie revalidatie.

 

Wanneer je ervoor kiest om de Activity Coach in te zetten, zal de patiënt zijn bewegingspatroon bijhouden via de smartwatch. Met behulp van onze speciaal ontwikkelde software voor deze smartwatch zal de patiënt gedurende de hele dag gecoacht worden om binnen de door zijn zorgverlener ingestelde bandbreedtes te bewegen. 

Deze zorgmodule is eenvoudig te combineren met coaching door een fysiotherapeut. In dat geval kan de fysiotherapeut de optimale bandbreedtes instellen en waar nodig aanpassen. Via een slim algoritme herkent Viduet wanneer de patiënt gedurende een langere periode buiten zijn bandbreedte beweegt. Viduet kan dan ook de fysiotherapeut op de gewenste wijze informeren, zodat de ingestelde bandbreedtes eventueel kunnen worden herzien.

Niertransplantatie revalidatie

Krijg meer zicht op het revalidatieproces

Via deze zorgmodule biedt Viduet de mogelijkheid om meer zicht te krijgen op het revalidatieproces van patiënten die een niertransplantatie hebben ondergaan. Door patiënten thuis metingen te laten uitvoeren hoeven zij minder vaak naar het ziekenhuis te komen en krijgen patiënt en zorgverlener beiden meer inzicht in het revalidatieproces.

 

Binnen deze zorgmodule wordt er gemonitord op bloeddruk, lichaamstemperatuur, zuurstofsaturatie, gewicht en klachten. Om bloeddruk, lichaamstemperatuur, zuurstofsaturatie en gewicht te meten ontvangt de patiënt apparatuur die aan Viduet zijn gekoppeld. Klachten worden gemonitord via een vragenlijst.

 

Viduet maakt de trends op meetwaarden en klachten inzichtelijk voor zorgverlener en patiënt. Zodra metingen buiten de bandbreedte vallen, worden zorgverlener en patiënt direct op de gewenste manier geïnformeerd. Zo kunnen zij op het juiste moment de juiste actie ondernemen.

ISO 27001NEN 7510CE
website: sbddesign.nl